Artist: 
Search: 
Reddit

Nežni Dalibor - Ti Si Sam lyrics

fade in
i ti si tu
dobijaš svoj dug svetu
svetu koji je pun
nametnutih stvari

fade in
i ti si tu
probijaš svoj put u svetu
u svetu koji je pun
nametnutih stvari
ti si sam