Artist: 
Search: 
Natasha Bedingfield - Pocketful Of Sunshine lyrics (Bulgarian translation). | [Interlude]
, I got a pocket,
, got a pocket full of sunshine
, I've got a love and I know that it's...
03:00
video played 3,209 times
added 7 years ago
Reddit

Natasha Bedingfield - Pocketful Of Sunshine (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Interlude]
BG: [Антракт]

EN: I got a pocket,
BG: Аз имам джоб,

EN: got a pocket full of sunshine
BG: Имам джоб пълен на слънце

EN: I've got a love and I know that it's all mine
BG: Имам любов и знам, че това е изцяло мое

EN: oh.oh,oh
BG: Oh.Oh,OH

EN: Do what you want,
BG: Прави каквото искаш,

EN: but you're never gonna break me,
BG: но никога не ще да се прекъсне ми,

EN: sticks and stones are never gonna shake me
BG: пръчици и камъни никога няма да се отървеш от мен

EN: oh,oh,oh
BG: о о, о

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Take me away (take me away)
BG: Ми (ме отведе далеч)

EN: A secret place (a secret place)
BG: Тайно място (тайно място)

EN: A sweet escape (a sweet escape)
BG: Една сладка избяга (сладка избяга)

EN: Take me away (take me away)
BG: Ми (ме отведе далеч)

EN: Take me away (take me away
BG: Ми (ме отведе далеч

EN: To better days (to better days)
BG: За по-добри дни (за по-добри дни)

EN: Take me away (take me away)
BG: Ми (ме отведе далеч)

EN: A hiding place (a hiding place)
BG: Скривалище (скривалище)

EN: [Interlude]
BG: [Антракт]

EN: I got pocket,
BG: Аз имам джоба,

EN: Got a pocket full of sunshine
BG: Имам джоб пълен на слънце

EN: I've got a love and I know that it's all mine
BG: Имам любов и знам, че това е изцяло мое

EN: oh,oh,oh
BG: о о, о

EN: Wish that you could,
BG: Желание, че бихте могли,

EN: but you ain't gonna own me
BG: но вие няма да ме притежава

EN: do anything you can to control me
BG: направи всичко, което може да ме контрол

EN: oh,oh,oh
BG: о о, о

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: There's a place that I go
BG: Има едно място, че отивам

EN: That nobody knows
BG: Че никой не знае

EN: Where the rivers flow
BG: Където се вливат реки

EN: And I call it home
BG: И аз го наричат дом

EN: And there's no more lies
BG: И няма повече лъжи

EN: And the darkness is light
BG: А тъмнината е светлина

EN: And nobody cries
BG: И никой не плаче

EN: there's only butterflies
BG: има само пеперуди

EN: [Chorus 2x]
BG: [Припев 2 x]

EN: [Chorus & Interlude]
BG: [Припев & антракт]

EN: The sun is on my side
BG: Слънцето е на моя страна

EN: Take me for a ride
BG: Вземи ме на подбив

EN: I smile up to the sky
BG: Аз усмивка до небето

EN: I know I'll be alright
BG: Знам, че ще бъде наред

EN: The sun is on my side
BG: Слънцето е на моя страна

EN: Take me for a ride
BG: Вземи ме на подбив

EN: I smile up to the sky
BG: Аз усмивка до небето

EN: I know I'll be alright
BG: Знам, че ще бъде наред