Artist: 
Search: 
Natalia Kills - Trouble lyrics (Bulgarian translation). | Oh woah oh
, I'm trouble
, I'm trouble
, Oh woah oh
, I'm trouble
, I'm trouble
, 
, Hey lover come...
04:20
video played 343 times
added 4 years ago
Reddit

Natalia Kills - Trouble (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh woah oh
BG: О woah о

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: Oh woah oh
BG: О woah о

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: Hey lover come and be my alibi,
BG: Ей любовник дойде и моята Алиби,

EN: I'm gonna burn down the house tonight...
BG: Аз ще се подпали къщата тази вечер...

EN: Ride with me I know your friends say that I'm trouble.
BG: Се вози с мен знам, че вашите приятели кажа, че аз съм неприятности.

EN: Hold me down in the siren lights,
BG: Ме задръжте в сирената светлини,

EN: Love me even when my lies ain't white,
BG: Обичай ме, дори когато си лъжи не е бяло,

EN: Light the fuse on the dynamite...
BG: Светлината на предпазител динамит...

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: And oh oh oh
BG: И о о о

EN: It's the only way I know oh oh
BG: Това е единственият начин аз знам о о

EN: My daddy taught me so oh oh
BG: Баща ми ме научи така о о

EN: When he said to me
BG: Когато той ми каза:

EN: "Don't look back
BG: "Не поглеждай назад

EN: When you walk away..."
BG: Когато тръгнеш..."

EN: I'm the best mistake you'll ever make
BG: Аз съм най-добрите грешка, което някога ще направят

EN: Oooh woah oooh
BG: Ооо woah Ооо

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: Oooh woah oooh
BG: Ооо woah Ооо

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: Learn your lines, get your story straight,
BG: Научете си линии, да си история прави,

EN: Broken bottles gonna seal your fate
BG: Счупени бутилки ще печат съдбата си

EN: Happiness is just a glass away,
BG: Щастието е само една чаша далеч,

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: Breath me in, like the summer nights,
BG: Дъх ме, като летните нощи,

EN: It's only a mistake if we don't survive
BG: Това е само една грешка, ако ние не оцеляват

EN: Kids grown up, but we're not alright,
BG: Децата пораснал, но ние не сме добре,

EN: We're trouble
BG: Ние сме проблеми

EN: And oh oh oh
BG: И о о о

EN: It's the only way I know oh oh
BG: Това е единственият начин аз знам о о

EN: My daddy taught me so oh oh
BG: Баща ми ме научи така о о

EN: When he said to me
BG: Когато той ми каза:

EN: "Don't look back
BG: "Не поглеждай назад

EN: When you walk away..."
BG: Когато тръгнеш..."

EN: I'm the best mistake you'll ever make
BG: Аз съм най-добрите грешка, което някога ще направят

EN: Oooh woah oooh
BG: Ооо woah Ооо

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: Oooh woah oooh
BG: Ооо woah Ооо

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: One, two, for your bad tattoos and
BG: Една, две, за вашите лоши татуировки и

EN: Three, four, sneaking in through my window
BG: Три, четири, се промъква в през прозореца ми

EN: Boy we grew up bad,
BG: Момче, ние се израстваме лошо,

EN: But we never had nothing but each other
BG: Но ние никога не е нищо друго освен един друг

EN: Save your innocence for the next life,
BG: Запишете си невинност за следващия живот,

EN: Never let them make you think twice
BG: Никога не да гида мислиш два пъти

EN: When the wreckage flies,
BG: При останките лети,

EN: Cause this life don't last forever babe...
BG: Причина този живот не са вечни маце...

EN: And oh oh oh
BG: И о о о

EN: It's the only way I know oh oh
BG: Това е единственият начин аз знам о о

EN: My daddy taught me so oh oh
BG: Баща ми ме научи така о о

EN: When he said to me
BG: Когато той ми каза:

EN: "Don't look back
BG: "Не поглеждай назад

EN: When you walk away..."
BG: Когато тръгнеш..."

EN: I'm the best mistake you'll ever make
BG: Аз съм най-добрите грешка, което някога ще направят

EN: Oh woah oh
BG: О woah о

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: Oh woah oh
BG: О woah о

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: Oh woah oh
BG: О woah о

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем

EN: I'm trouble
BG: Аз съм проблем