Artist: 
Search: 
Nadia Nair - Bon Voyage lyrics (Bulgarian translation). | Many tides who come with the moon
, Until you reach the shore
, Until you reach my shore
, Many men...
03:15
video played 307 times
added 5 years ago
Reddit

Nadia Nair - Bon Voyage (Bulgarian translation) lyrics

EN: Many tides who come with the moon
BG: Много приливи, които идват с Луната

EN: Until you reach the shore
BG: Докато стигнете до брега

EN: Until you reach my shore
BG: Докато стигнете до моя бряг

EN: Many men would have climbed this mountain
BG: Много мъже ще има изкачи тази планина

EN: Until you reach the gold, until you find the gold
BG: Докато стигнете злато, докато намерите злато

EN: Many tides who come with the moon
BG: Много приливи, които идват с Луната

EN: Until you reach the shore, until you reach my shore
BG: Докато достигнете до брега, докато стигнете до моя бряг

EN: And many men would have climbed this mountain
BG: И много мъже ще има изкачи тази планина

EN: Until you find the gold, until you reach the gold
BG: Докато се намери злато, докато стигнете до златото

EN: Meet you here if you care, if you dare to cross the bridge
BG: Запознаем тук ако ви интересува, ако си посмял да минете по моста

EN: Bon voyage, bon voyage
BG: Bon voyage, Бон voyage

EN: Meet you here if you care, if you dare to cross the bridge
BG: Запознаем тук ако ви интересува, ако си посмял да минете по моста

EN: Bon voyage, bon voyage
BG: Bon voyage, Бон voyage

EN: Baby, it might have been worth the ride
BG: Бебе, тя може да е си струва на пътуването

EN: But you think twice one too many times
BG: Но да мислят два пъти, един твърде много пъти

EN: And baby, it might have been worth the search
BG: И бебе, тя може да е си струва търсене

EN: But you saw a big end
BG: Но видях голям края

EN: ‘Cause you think you wouldn’t find much road
BG: Защото мислите, че вие няма да намерите много пътя

EN: Meet you here if you care, if you dare to cross the bridge
BG: Запознаем тук ако ви интересува, ако си посмял да минете по моста

EN: Bon voyage, bon voyage
BG: Bon voyage, Бон voyage

EN: Meet you here if you care, if you dare to cross the bridge
BG: Запознаем тук ако ви интересува, ако си посмял да минете по моста

EN: Bon voyage, bon voyage
BG: Bon voyage, Бон voyage

EN: Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby
BG: О, скъпи, о, скъпи, о, скъпи, о бебе

EN: Oh baby!
BG: О, детето ми!

EN: Meet you here if you care, if you dare to cross the bridge
BG: Запознаем тук ако ви интересува, ако си посмял да минете по моста

EN: Bon voyage, bon voyage
BG: Bon voyage, Бон voyage

EN: Meet you here if you dare, if you care to cross the bridge
BG: Запознаем тук ако ви стиска, ако ви е грижа за преминаване на моста

EN: Bon voyage, bon voyage
BG: Bon voyage, Бон voyage

  • NADIA NAIR LYRICS