Artist: 
Search: 
Nadia - Обич Неразбрана lyrics (English translation). | Тръгваш, как мога да те спра?
, Искам, но няма да те...
03:22
video played 274 times
added 8 years ago
Reddit

Nadia - Обич Неразбрана (English translation) lyrics

BG: Тръгваш, как мога да те спра?
EN: Go, how can I stop you?

BG: Искам, но няма да те задържа.
EN: I want, but I won't keep you.

BG: Казваш: "Недей тъгува, обич моя,
EN: You say: "stop grieving, my love,

BG: ще се върна много скоро - чакай ме..."
EN: I will be back very soon-wait for me. "

BG: Лъжеш, че скоро ще си с мен,
EN: You lie, you will soon be with me,

BG: знаеш, минават бавно ден след ден,
EN: you know, go slowly, day after day,

BG: нека да имам само този спомен,
EN: Let me have just one memory

BG: не искам просто "сбогом" - чакам те!
EN: I don't want to just "Farewell"-waiting for you!

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Имам болка, имам рана,
EN: I have pain, I have a hack

BG: обич моя неразбрана,
EN: my love misunderstood,

BG: кратка спирка няма да ти бъда само.
EN: a brief stop will not be your only.

BG: С молитва ти се вричам
EN: With prayer you Wed

BG: никой друг не ще обичам,
EN: Nobody else will love

BG: чакам теб, че свята обич съм ти дала...
EN: I'm waiting for you, that Holy love I gave you.

BG: Твойта обич аз ще взема,
EN: Your love I'll take,

BG: ще я върна удвоена,
EN: I will bring her doubled,

BG: искам теб, че двойна обич съм ти дала...
EN: I want you that double love I gave you.

BG: Само една надежда взех,
EN: Only one hope I took,

BG: даже от слабост теб сърце прокле.
EN: even weakness you heart cursed.

BG: Нека да няма вече тази болка,
EN: Let us no longer this pain,

BG: да мога да забравя - моля се.
EN: I can forget you-please.

BG: Утре ще дойдеш, но къде?
EN: Tomorrow will come, but where?

BG: Вече края на пътя ли дойде?
EN: Already the end of the road?

BG: Идваш и мойта обич неразбрана
EN: Come my love misunderstood

BG: ще бъде твоя рана - знай добре!
EN: will be your hack-know well!