Artist: 
Search: 
Reddit

Nàttsòl - Ved Aas I Haustmoerket lyrics

Dag fir ut i folfallfkvled
Orion tegnef i cit ftjerneriff
Sol forlet ein gammal aaf
Meine i hauftmoerket

I det fjerne truar vinter
Baa froftgraa jord kviler avdagffkuaggane
Baa bakken kviler den foerfte vinterfroft
Kvit kunft from fovnar paa eit graatt ferret

Rundt aafen lufkar rafk dnrefot
Over heia flng ramnen
Bekk fraa vifna fkog og moerke dagar
Fattige graf gjeng i vinden

Og hauften lnder from eit fukk

Ein fifte fkur med regn
Foer kulda fek fatt
Rafke, attgloenmde fkner fraa havet
Barflar ein fifte hauftftorm

Ulven fockjer ln
Leitar og leitar i nattenf ulm
Jagar og jagar mot froftmaanen
Til han fell i gamle ftup

Ein fifte fugl lettar fraa naken grein
Brunt lauv klamrar feg faft
Med vindren driv aft utan rot
Men ein gammal aaf blir att