Artist: 
Search: 
Reddit

Myslovitz - Z Twarzą Marilyn Monroe lyrics

Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na mi³ oœæ
Stañ przede mn¹, pozwól dotkn¹ æ sie

Co za wieczór, co za noc
Z twarz¹ Marylin Monroe
Noc z twarz¹ Marylin Monroe

Pod jej wzrokiem, moja skóra w ogniu p³ onie
Smak jej skóry dziœ zniewala mnie

Co za wieczór, co za noc
Z twarz¹ Marylin Monroe
Noc z twarz¹ Marylin Monroe

Dotykam oczu, w³ osów, ust
Dotykam ramion, d³ oni, stóp
Ods³ aniam nagie piersi jej

Dotykam oczu, wlosów, ust
Dotykam ramion, d³ oni, stóp
Ods³ aniam nagie piersi jej

Na mym lustrze zostawi³ aœ swoje usta
Przy jej zdjeciu spedzam ca³ ¹ noc

Szesnaœcie lat, mój pierwszy raz
Z twarz¹ Marylin Monroe
Aaa, z twarz¹ Marylin Monroe
Aaa, z twarz¹ Marylin Monroe
Aaa, z twarz¹ Marylin Monroe