Artist: 
Search: 
Mya - My Love Is Like...Wo lyrics (Bulgarian translation). | See, baby
, I know you done had your share of girls
, I am more than confident
, You woahn’t ever...
03:58
video played 1,843 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Mya - My Love Is Like...Wo (Bulgarian translation) lyrics

EN: See, baby
BG: Виж, мила

EN: I know you done had your share of girls
BG: Знам, че си направил е своя дял от момичета

EN: I am more than confident
BG: Аз съм повече от сигурен

EN: You woahn’t ever have to search any streets for
BG: Можете woahn't някога трябва да търси улици

EN: affection
BG: обич

EN: I got you
BG: Аз имам теб

EN: What kind of girl you like
BG: Какъв ти, момиче, като

EN: I know my looks can be deceivin’
BG: Знам, че ми изглежда може да се deceivin'

EN: Tell me am I your type
BG: Кажи ми, че съм твой тип

EN: My main goal is to please you
BG: Основната ми цел е да ви моля

EN: What’s on the schedule tonight
BG: Какво следва графика тази вечер

EN: Am I the reason you’ll be treatin’
BG: Аз ли съм причината ще бъде treatin'

EN: I hope you have an appetite
BG: Надявам се, че има апетит

EN: So tell me will you come and spend the night
BG: Така че, кажи ми, ще ти дойде и да прекарат нощта

EN: My love is like... woah
BG: Любовта ми е като ... полудяхме

EN: My kiss is like... woah
BG: Моята целувка е като ... полудяхме

EN: My touch is like... woah
BG: Моето докосване е като ... полудяхме

EN: My sex is like... woah
BG: Моят Сексът е като ... полудяхме

EN: My ass is like... woah
BG: Задникът ми е като ... полудяхме

EN: My body’s like... woah
BG: Тялото ми е като ... полудяхме

EN: And you’re kissin’ it
BG: И ти си целува го

EN: So what you think of it
BG: И така, какво мислите за него

EN: My love is like... woah
BG: Любовта ми е като ... полудяхме

EN: My kiss is like... woah
BG: Моята целувка е като ... полудяхме

EN: My touch is like... woah
BG: Моето докосване е като ... полудяхме

EN: My sex is like... woah
BG: Моят Сексът е като ... полудяхме

EN: My ass is like... woah
BG: Задникът ми е като ... полудяхме

EN: My body’s like... woah
BG: Тялото ми е като ... полудяхме

EN: And you’re kissin’ it
BG: И ти си целува го

EN: So what you think of it
BG: И така, какво мислите за него

EN: When will you come through
BG: Кога ще дойде чрез

EN: ‘Cause I’ll be waitin’ up right here
BG: Защото аз ще чакам до тук

EN: Can you bring some Belvedere
BG: Може ли да се въвеждат някои Белведере

EN: So we can pop the cork and cheer
BG: Така че ние можем поп тапата и да аплодира

EN: Please have no fear
BG: Моля, не бойте се

EN: I just wanna love you right
BG: Аз просто искам да те обичам правото

EN: I hope you have an appetite
BG: Надявам се, че има апетит

EN: So baby, will you come and spend the night
BG: Така че, скъпа, ще ви дойде и да прекарат нощта

EN: My love is like... woah
BG: Любовта ми е като ... полудяхме

EN: My kiss is like... woah
BG: Моята целувка е като ... полудяхме

EN: My touch is like... woah
BG: Моето докосване е като ... полудяхме

EN: My sex is like... woah
BG: Моят Сексът е като ... полудяхме

EN: My ass is like... woah
BG: Задникът ми е като ... полудяхме

EN: My body’s like... woah
BG: Тялото ми е като ... полудяхме

EN: And you’re kissin’ it
BG: И ти си целува го

EN: So what you think of it
BG: И така, какво мислите за него

EN: My love is like... woah
BG: Любовта ми е като ... полудяхме

EN: My kiss is like... woah
BG: Моята целувка е като ... полудяхме

EN: My touch is like... woah
BG: Моето докосване е като ... полудяхме

EN: My sex is like... woah
BG: Моят Сексът е като ... полудяхме

EN: My ass is like... woah
BG: Задникът ми е като ... полудяхме

EN: My body’s like... woah
BG: Тялото ми е като ... полудяхме

EN: And you’re kissin’ it
BG: И ти си целува го

EN: So what you think of it
BG: И така, какво мислите за него

EN: Oh, me
BG: О, мен

EN: Oh, me, oh, my
BG: О, аз, о, моя

EN: (Tasty) My (Tasty) my
BG: (Вкусни) Моят (Вкусни) ми

EN: (Oh, me, oh, my) Oh, me
BG: (О, аз, о, моя) О, мен

EN: (Tasty) Me (Tasty) my
BG: (Вкусни) Me (Вкусни) ми

EN: If you love me like you never wanna let me go
BG: Ако обичаш ме, както никога не искам да ме пусне

EN: If you’re likin’ what you’re tastin’ really let me
BG: Ако сте likin'това, което tastin" наистина ме пусне

EN: know
BG: знам

EN: If you’re gonna love me better love me strong
BG: Ако ще ме обичаш по-добре ме обичаш силно

EN: ‘Cause I want this love to love last all night long
BG: "Защото искам тази любов да обичаме последно през цялата нощ

EN: My love is like... woah
BG: Любовта ми е като ... полудяхме

EN: My kiss is like... woah
BG: Моята целувка е като ... полудяхме

EN: My touch is like... woah
BG: Моето докосване е като ... полудяхме

EN: My sex is like... woah
BG: Моят Сексът е като ... полудяхме

EN: My ass is like... woah
BG: Задникът ми е като ... полудяхме

EN: My body’s like... woah
BG: Тялото ми е като ... полудяхме

EN: And you’re kissin’ it
BG: И ти си целува го

EN: So what you think of it
BG: И така, какво мислите за него

EN: My love is like
BG: Любовта ми е като

EN: My kiss is like
BG: Моята целувка е като

EN: My touch is like
BG: Моето докосване е като

EN: My sex is like
BG: Моят пол е като

EN: My ass is like
BG: Задникът ми е като

EN: My body’s like
BG: Тялото ми е като

EN: And you’re kissin’ it
BG: И ти си целува го

EN: So what you think of it
BG: И така, какво мислите за него

EN: woah
BG: полудяхме

EN: woah
BG: полудяхме

EN: woah
BG: полудяхме

EN: woah
BG: полудяхме

EN: woah
BG: полудяхме

EN: woah
BG: полудяхме

EN: woah
BG: полудяхме

EN: My love is like... woah
BG: Любовта ми е като ... полудяхме

EN: My kiss is like... woah
BG: Моята целувка е като ... полудяхме