Artist: 
Search: 
Muse - Sing For Absolution lyrics (Bulgarian translation). | lips are turning blue
, a kiss that can't renew
, I only dream of you
, my beautiful
, 
, tiptoe to...
04:57
video played 679 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Muse - Sing For Absolution (Bulgarian translation) lyrics

EN: lips are turning blue
BG: устните са посинява

EN: a kiss that can't renew
BG: една целувка, която не може да поднови

EN: I only dream of you
BG: Аз само да мечтая за теб

EN: my beautiful
BG: моята красива

EN: tiptoe to your room
BG: пръсти в стаята си

EN: a starlight in the gloom
BG: звездна светлина в мрака

EN: I only dream of you
BG: Аз само да мечтая за теб

EN: and you never knew
BG: и никога не сте знаели

EN: sing for absolution
BG: пея за опрощение

EN: I will be singing
BG: Аз ще се пее

EN: And falling from your grace
BG: И падане от ваша Светлост

EN: there's nowhere left to hide
BG: има на къде ляво да се скрие

EN: in no one to confide
BG: в никой да повярвам

EN: the truth burns deep inside
BG: Бърнс истината дълбоко вътре

EN: and will never die
BG: и никога не ще умре

EN: lips are turning blue
BG: устните са посинява

EN: a kiss that can't renew
BG: една целувка, която не може да поднови

EN: I only dream of you
BG: Аз само да мечтая за теб

EN: my beautiful
BG: моята красива

EN: sing for absolution
BG: пея за опрощение

EN: I will be singing
BG: Аз ще се пее

EN: And falling from your grace
BG: И падане от ваша Светлост

EN: sing for absolution
BG: пея за опрощение

EN: I will be singing
BG: Аз ще се пее

EN: And falling from your grace
BG: И падане от ваша Светлост

EN: our wrongs remain unrectified
BG: нашите неправди остават неректифициран

EN: and our souls won't be exhumed
BG: и душите ни няма да бъде ексхумирано