Artist: 
Search: 
Mortem - Coroner's Report (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Single, gunshot, exit, penetrating wound of chest
, At the left side, with damage of lower share of...
02:42
video played 94 times
added 8 years ago
Reddit

Mortem - Coroner's Report (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Single, gunshot, exit, penetrating wound of chest
BG: Единична, изстрел, изход, което прониква рана на гърдите

EN: At the left side, with damage of lower share of left lung
BG: В лявата страна, с увреждания на долната дял на ляв

EN: Approximately the death has come four- five hours back
BG: Около смъртта е дошъл четири - пет часа назад

EN: Plentiful bleeding
BG: Богат кървене

EN: Anaemia of internal organs of wounded man
BG: Анемия на вътрешните органи на ранени човек

EN: That was founded lying at his home
BG: Това е основан, разположена в дома си