Artist: 
Search: 
Morbid Angel - Sworn To The Black (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Spawn of the ever rolling abyss
, Ever espousing unluminous
, Charred soul - Burned at rebirth
,...
04:29
video played 396 times
added 8 years ago
by kitkabg
Reddit

Morbid Angel - Sworn To The Black (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Spawn of the ever rolling abyss
BG: Мицел на бездната на някога търкаляне

EN: Ever espousing unluminous
BG: Някога espousing unluminous

EN: Charred soul - Burned at rebirth
BG: Овъглени душата - изгорен на Възраждането

EN: Quest not save the death of the sun
BG: Търсене не спасявам смъртта на слънцето

EN: Repulsed by the light
BG: Отблъснати от светлината

EN: Heart pumping ice
BG: Сърцето изпомпване лед

EN: So cold to this world
BG: Толкова студено в този свят

EN: Reclude until the summoning
BG: Reclude до призоваване

EN: Sworn to the black
BG: Клетва за Черно

EN: Our father begotten, not made
BG: Нашият Отец родих, не прави

EN: Before all legends of man
BG: Преди всички легенди на човека

EN: Receive my loyalty, my offering
BG: Получаване на моята лоялност, ми предлага

EN: In my veins; the blood of the ancient brood
BG: В моите вени; кръвта на древните потомство

EN: Summon me
BG: Повикайте ме

EN: Burning inside, I feel the call
BG: Горене вътре, аз се чувствам повикването

EN: Blood of the Ancient Ones now boils
BG: Сега завира кръвта на древните

EN: At war - War with the race
BG: Война - война със състезание

EN: Father rise and the world be one
BG: Отец възход и в света е един

EN: Repulsed by the light
BG: Отблъснати от светлината

EN: No feeling for life
BG: Не чувство за живота

EN: Drained of my being
BG: Източи ми се

EN: I lie dead but still I'm sworn
BG: Аз лежат мъртви, но все пак аз съм клетва