Artist: 
Search: 
Morbid Angel - Lord Of All Fevers And Plague (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Ninnghizhidda - open my eyes
, Ninnghizhidda - hear my cries
, Plumed serpent of the deep
, Plumed...
04:30
video played 106 times
added 9 years ago
Reddit

Morbid Angel - Lord Of All Fevers And Plague (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ninnghizhidda - open my eyes
BG: Ninnghizhidda - отвори очите ми

EN: Ninnghizhidda - hear my cries
BG: Ninnghizhidda - чувам виковете ми

EN: Plumed serpent of the deep
BG: Plumed Змията на дълбоко

EN: Plumed serpent of the gate
BG: Plumed Змията на портата

EN: I command - come before me
BG: Аз заповядвам - дойде преди мен

EN: I command - bring the key
BG: Аз заповядвам - донесе ключа

EN: Rise from the depths
BG: Увеличава от дълбините

EN: See the fire in my wand
BG: Вижте огън в моя жезъл

EN: Ia iak sakkakh iak sakkakth
BG: IA як sakkakh як sakkakth

EN: Ia shaxul
BG: IA shaxul

EN: I call forth the god Pazuzu
BG: Аз пущам Бог Pazuzu

EN: I call forth the lord of plague
BG: Аз пущам Властелинът на чумата

EN: I am of the lost
BG: Аз съм на изгубени

EN: Creatures of spawn of hate
BG: Същества на мицел на омразата

EN: Rejoice in the heaving earth
BG: Радвайте се на въже земята

EN: Praise the ripping sky
BG: Похвала чудесен небето

EN: Rise spread disease
BG: Води се разпространява болестта

EN: Consume their puny souls
BG: Консумират техните хилави души

EN: Ia iak sakkakh ia sakkakth
BG: IA як sakkakh ИА sakkakth

EN: Ia shaxul
BG: IA shaxul

EN: Ia kingu ia cthulu ia azbul
BG: ИА kingu ИА cthulu ИА azbul

EN: Ia azabua
BG: IA azabua

EN: Ride the wings of death . . .
BG: Езда на крилата на смъртта...