Artist: 
Search: 
Morandi - Love Me lyrics (Bulgarian translation). | 1.Love me,cause inside I'm slowly dying,
, Call me,don't you know that my heart is crying,
, And...
03:27
video played 1,090 times
added 8 years ago
Reddit

Morandi - Love Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: 1.Love me,cause inside I'm slowly dying,
BG: 1. Ме обичаш, защото отвътре бавно умирам,

EN: Call me,don't you know that my heart is crying,
BG: Обади ми се, не знаеш ли, че сърцето ми плаче,

EN: And look into my eyes,you will find sadness and loneliness,
BG: И гледам в очите ми, вие ще намерите тъга и самота,

EN: Just look inside my soul,
BG: Само погледнете в душата ми,

EN: I'm feeling so empty,empty........
BG: Чувствам се толкова празна, празна...

EN: R2:anyone.......sadness...anyone sadness
BG: R2: някой... тъга... някой тъга

EN: heeee yaaaaaa..feel.......
BG: heeee yaaaaaa...Чувствайте се...

EN: 2.Love me,cause inside I'm slowly dieing,
BG: 2. Ме обичаш, защото вътре, аз съм бавно умира,

EN: call me,don't you know that my heart is crying,
BG: Обади ми се, не знаеш ли, че сърцето ми плаче,

EN: Love me,cause inside I'm slowly dieing
BG: Обичай ме, защото вътре аз съм бавно умира

EN: call me don't you know that my heart is crying
BG: повикване, ми нали знаете, че сърцето ми плаче

EN: R:and look into my eyes you will find sadness and loneliness
BG: R: и поглед в очите ми ще намерите тъга и самота

EN: Just look inside my soul,I'm feeling so empty...empty...
BG: Само погледнете в душата ми, аз се чувствам толкова празна... празни...

EN: R2:anyone.....sadness....anyone sadness....
BG: R2: някой... тъга... някой тъга...

EN: hee yaaaa.....feel
BG: Хе... yaaaa се чувстват

EN: anyone....sadness....anyone sadness.....
BG: някой... тъга... някой тъга...

EN: R:and look into my eyes...
BG: R: и гледам в очите ми...

EN: and look into my eyes...
BG: и гледам в очите ми...

EN: LOVE MEEEEEEEE!LOVEEEEE MEEEEE!
BG: ЛЮБОВ MEEEEEEEE!LOVEEEEE MEEEEE!