Artist: 
Search: 
Morandi - Love Me lyrics (Bulgarian translation). | 1.Love me,cause inside I'm slowly dying,
, Call me,don't you know that my heart is crying,
, And...
09:10
video played 1,782 times
added 8 years ago
by damebra
Reddit

Morandi - Love Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: 1.Love me,cause inside I'm slowly dying,
BG: 1. Ме обичаш, причиняват отвътре, аз съм бавно умира,

EN: Call me,don't you know that my heart is crying,
BG: Обади ми се, не знаете, че сърцето ми плаче,

EN: And look into my eyes,you will find sadness and loneliness,
BG: И потърсете в очите ми, ще намерите тъга и самота,

EN: Just look inside my soul,
BG: Просто потърсете в душата си,

EN: I'm feeling so empty,empty........
BG: Аз съм чувства така празни, празни........

EN: R2:anyone.......sadness...anyone sadness
BG: R2: всеки....... тъга... всеки, тъга

EN: heeee yaaaaaa..feeeel.......
BG: heeee yaaaaaa...feeeel.......

EN: 2.Love me,cause inside I'm slowly dying,
BG: 2. Ме обичаш, причиняват отвътре, аз съм бавно умира,

EN: call me,don't you know that my heart is crying,
BG: Обади ми се, не знаете, че сърцето ми плаче,

EN: Love me,cause inside I'm slowly dying
BG: Ме обичаш, причиняват отвътре, аз съм бавно умира

EN: call me don't you know that my heart is crying
BG: повикване, ме ви не знаете, че сърцето ми плаче

EN: R:and look into my eyes you will find sadness and loneliness
BG: R: и погледнете в очите ми ще намерите тъга и самота

EN: Just look inside my soul,I'm feeling so empty...empty...
BG: Просто потърсете в душата си, аз съм чувства така празни... празни...

EN: R2:anyone.....sadness....anyone sadness....
BG: R2: всеки..... тъга.... всеки тъга....

EN: hee yaaaa.....feel
BG: хе yaaaa..... се чувстват

EN: anyone....sadness....anyone sadness.....
BG: всеки.... тъга.... всеки тъга.....

EN: R:and look into my eyes.... .
BG: R: и изглежда е в очите ми.....

EN: and look into my eyes.... .
BG: и потърсете в очите ми.....

EN: LOVE MEEEEEEEE!LOVEEEEE MEEEEE!
BG: ЛЮБОВТА MEEEEEEEE!LOVEEEEE MEEEEE!