Artist: 
Search: 
Morandi - Colors lyrics (Bulgarian translation). | Beautiful sunrise in your eyes
, Burning like a flame
, Beautiful colors inside me
, Calling out...
02:54
video played 1,234 times
added 8 years ago
Reddit

Morandi - Colors (Bulgarian translation) lyrics

EN: Beautiful sunrise in your eyes
BG: Красива изгрев слънце в очите ти

EN: Burning like a flame
BG: Записване като пламък

EN: Beautiful colors inside me
BG: Красиви цветове вътре в мен

EN: Calling out your name
BG: Призовавам вашето име

EN: You came down on me like summer rain
BG: Ти се появи върху мен като летен дъжд

EN: Wearing nothing but your love
BG: Носенето нищо, но любовта

EN: I can't explain the shivers I get when you call my name
BG: Не може да обясни тръпки, получавам, когато се обадите името ми

EN: Painting rainbows on my soul
BG: Живопис дъгата на моята душа

EN: Beautiful sunrise in your eyes
BG: Красива изгрев слънце в очите ти

EN: Burning like a flame
BG: Записване като пламък

EN: Beautiful colors inside me
BG: Красиви цветове вътре в мен

EN: Calling out your name
BG: Призовавам вашето име

EN: Beautiful sunrise in your eyes
BG: Красива изгрев слънце в очите ти

EN: Burning like a flame
BG: Записване като пламък

EN: Beautiful colors inside me
BG: Красиви цветове вътре в мен

EN: Calling out your name
BG: Призовавам вашето име

EN: She's blown me away like an ocean storm
BG: Тя е мен издухан като океан буря

EN: And she moved her lips to say: "Don't be afraid"
BG: И тя се премества устните си да каже: "Не се страхувам"

EN: Here I am lost in your eyes to be found again
BG: Тук аз съм изгубени в очите ви да се намери отново

EN: Cause you've changed my life today
BG: Причина сте променили живота ми днес

EN: Beautiful sunrise in your eyes
BG: Красива изгрев слънце в очите ти

EN: Burning like a flame
BG: Записване като пламък

EN: Beautiful colors inside me
BG: Красиви цветове вътре в мен

EN: Calling out your name
BG: Призовавам вашето име