Artist: 
Search: 
Moon Taxi - The New Black (Fan Appreciation Video) lyrics (Bulgarian translation). | I've seen it all, all before
, And now I want something more
, And what is that? And what is that?
,...
03:07
video played 39 times
added 4 years ago
Reddit

Moon Taxi - The New Black (Fan Appreciation Video) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I've seen it all, all before
BG: Аз съм видял всичко, преди

EN: And now I want something more
BG: И сега искам нещо повече

EN: And what is that? And what is that?
BG: И какво е това? И какво е това?

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: What you want, me to do
BG: Това, което искате, да направя

EN: Now you got, someone new
BG: Сега имаш, някой нов

EN: It's not enough, oh to get your thrill
BG: Това не е достатъчно, о да да си тръпка

EN: You took it all, for one more kill
BG: Ти го взе за един повече убиването

EN: And what is that? And what is that?
BG: И какво е това? И какво е това?

EN: It's the new black, It's the new black
BG: Това е новото черно, това е новият Черно

EN: It's the new black, It's the new black
BG: Това е новото черно, това е новият Черно

EN: It's the new black.
BG: Това е новото черно.

EN: I've seen it all, all before
BG: Аз съм видял всичко, преди

EN: And now I want something more
BG: И сега искам нещо повече

EN: So what you give, you can't get back
BG: Така че това, което ви дават, не можете да получите обратно

EN: And everything is turning black
BG: И всичко се превръща Черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

EN: It's the new black
BG: Това е новото черно

  • MOON TAXI LYRICS