Artist: 
Search: 
Reddit

Monkey Majik - フミダスチカラ lyrics

I'm a sunspot be do be do bop
Don't you ever wonder why?

datoeba konbini datoeba umikoeru mono
doko e yuku toshitemo doa wo akenakyana

haruka tagaku sora mezasu torino youni
baku tachi no senakani hane wa naikerudo

i can see though that you're givin it back to me

(my baby's got back)
my baby's on track
my baby come on
(yeah baby come on)

my baby's got back
my baby's on track
my baby come on
(yeah baby come on)

my baby's got back
my baby's on track
my baby come on
(yeah baby come on)

my baby's got back
my baby's got track
my baby come on
(yeah baby come on)

Sunspot be do be do bop
Don't you ever wonder why?
I'm a sunspot be do be do bop
Don't you ever wonder why?

menomaeno michino nagasani memai wo aboe
ashi wo tometemo toki wa gakete yuku

Chikara suki souna tokini egao no moto wa
nagai tabino tochu deya ga te deau darou

i can see that you're givin it back to me she's on track
you got to do if yourself you can do it anyway