Artist: 
Search: 
Reddit

Monkey - Battle In Heaven lyrics

Queen Mother:

如来佛祖!
RU LAI FO ZU
Great Buddha, emergency!
REPEAT

花果山有一妖猴大闹天宫搅乱蟠桃盛会
HUA GUO SHAN YOU YI YAO HOU DA NAO TIAN GONG JIAO LUAN PAN TAO SHENG HUI
Here is a monkey from Flower-Fruit Mountain smashing up my peach banquet
坏我社会治安
HUAI WO SHE HUI ZHI AN,
Raising havoc in my peaceful society
玉帝派出十万天兵不能将他捉拿归案
YU DI PAI CHU SHI WAN TIAN BING BU NENG JIANG TA ZHUO NA GUI AN
A hundred thousand heavenly soldiers sent by Jade Emperor cannot defeat him
泼猴猖狂至极, 无法无天
PO HOU CHANG KUANG ZHI JI, WU FA WU TIAN
This ape is crazily arrogant and out of control
特请如来前来救驾!
TE QING RU LAI QIAN LAI JIU JIA
Your presence is urgently requested!
降服妖猴, 以震天威!
XIANG FU YAO HOU, YI ZHEN TIAN WEI
Defeat the Monkey! Defend the heavenly throne!