Artist: 
Search: 
Mohombi - Dirty Situation (feat. Akon) lyrics (Bulgarian translation). | Yeah, Akon, Miss Fatty's are burning on the dancefloor
, Red one, It's nice to be nice, Mohombi,...
03:40
video played 620 times
added 6 years ago
Reddit

Mohombi - Dirty Situation (feat. Akon) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Yeah, Akon, Miss Fatty's are burning on the dancefloor
BG: да, Akon Мис мастни са изгарянето на дансинга

EN: Red one, It's nice to be nice, Mohombi, It's even nicer to be nicer
BG: Червени, то е хубаво да бъде хубаво, Mohombi, това е още по-хубав да е хубав

EN: Mohombi, Big time, Red one, sjoe!
BG: Mohombi, голям време, червен, sjoe!

EN: Situation's dirty dirty, dirty dirty dirty dirty
BG: На ситуацията в мръсно мръсно, мръсно мръсно мръсно мръсно

EN: Situation's dirty dirty, dirty dirty dirty dirty
BG: На ситуацията в мръсно мръсно, мръсно мръсно мръсно мръсно

EN: Situation's dirty dirty, dirty dirty dirty dirty
BG: На ситуацията в мръсно мръсно, мръсно мръсно мръсно мръсно

EN: Situation's dirty dirty, dirty dirty dirty dirty
BG: На ситуацията в мръсно мръсно, мръсно мръсно мръсно мръсно

EN: She's a 666, hundred volt, danger in the disco
BG: Тя е 666, няколкостотин волта, опасност в дискотека

EN: She drop it low, back it up, mammy's on the floor
BG: Тя го пуснете ниско, резервно копие, на Иво на пода

EN: Shaking that booty oh yeah
BG: Разклащане този Бути о да

EN: Shaking that booty oh yeah
BG: Разклащане този Бути о да

EN: Shaking that booty oh yeah
BG: Разклащане този Бути о да

EN: Shaking that booty, miss fatty
BG: Разклащане че плячката, пропуснете мастни

EN: I'm electrified, got my eye, spinning like a jojo
BG: Аз съм електрифицирани, имам око, предене като Жожо

EN: My money fly, in the sky, let the little flow
BG: Моите пари движение, в небето, нека малко поток

EN: Time to get tipsy oh yeah
BG: Време, за да tipsy о да

EN: Time to get tipsy oh yeah
BG: Време, за да tipsy о да

EN: Time to get tipsy oh yeah
BG: Време, за да tipsy о да

EN: Time to get tipsy oh baby
BG: Време, за да tipsy о бебе

EN: Miss Fatty, your body, your body, your body's talking dirty
BG: Мис мастни, тялото си, тялото си, тялото ви говори мръсни

EN: So dirty, so dirty, can't help but getting
BG: Така мръсна, така мръсна, не мога да помогна, но все

EN: Freaky, freaky, freaky, this situation's dirty
BG: Странно, странно, странно, тази ситуация е мръсен

EN: Dirty, dirty, oh wee-oh!
BG: Мръсни, мръсни, о wee-о!

EN: Miss Fatty, your body, your body, your body's talking dirty
BG: Мис мастни, тялото си, тялото си, тялото ви говори мръсни

EN: So dirty, so dirty, can't help but getting
BG: Така мръсна, така мръсна, не мога да помогна, но все

EN: Freaky, freaky, freaky, this situation's dirty
BG: Странно, странно, странно, тази ситуация е мръсен

EN: Dirty, dirty, oh wee-oh!
BG: Мръсни, мръсни, о wee-о!

EN: When I came in the place shawty wanna play me
BG: Когато дойдох в място shawty искам да играе с мен

EN: If I look at the place man she would've maybe
BG: Ако аз гледам на място човек тя щеше може би

EN: If I gave her the rope man she would've hate me
BG: Ако я дадох на въжето човек тя ще сте ме мразят

EN: Would, would, would've hate me
BG: Ще ще ще сте ме мразят

EN: I can tell by the place man she would've blamed me
BG: Мога да кажа от мястото човек тя ще сте ме Вини

EN: Wrap a dollar from my face when she would get up on me
BG: Wrapдолара от лицето ми, когато тя ще се изправи на мен

EN: And we all in the place being going crazy
BG: И ние всички в място да полудявам

EN: Go go, going crazy
BG: Отидете отидете, полудявам

EN: Well I know if I didn't get her she wouldn't be pleased
BG: Ами аз знам, ако не я получи, тя няма да бъде доволен

EN: And I never forget her niggah for making her leave
BG: И никога не забравя си niggah за което я остави

EN: It was the best situation yeah you wouldn't believe,
BG: Това е най-добър ситуация да няма да повярвате,

EN: Would would, you wouldn't believe
BG: Ще би, вие няма да повярвам

EN: After it all it that been done on me
BG: След всичко това, което било направено от мен

EN: She always wants to follow me
BG: Тя винаги иска да ме следват

EN: Girl you know you can follow me,
BG: Момиче знаете, че можете да следвате мен,

EN: Ca, ca, call on me
BG: CA, Калифорния, обадете се на мен

EN: Miss Fatty, your body, your body, your body's talking dirty
BG: Мис мастни, тялото си, тялото си, тялото ви говори мръсни

EN: So dirty, so dirty, can't help but getting
BG: Така мръсна, така мръсна, не мога да помогна, но все

EN: Freaky, freaky, freaky, this situation's dirty
BG: Странно, странно, странно, тази ситуация е мръсен

EN: Dirty, dirty, oh wee-oh!
BG: Мръсни, мръсни, о wee-о!

EN: Miss Fatty, your body, your body, your body's talking dirty
BG: Мис мастни, тялото си, тялото си, тялото ви говори мръсни

EN: So dirty, so dirty, can't help but getting
BG: Така мръсна, така мръсна, не мога да помогна, но все

EN: Freaky, freaky, freaky, this situation's dirty
BG: Странно, странно, странно, тази ситуация е мръсен

EN: Dirty, dirty, oh wee-oh!
BG: Мръсни, мръсни, о wee-о!

EN: Dirty girl, I'm the cleaning man I put my globes on
BG: Мръсни момиче, аз съм почистване човек, сложих моя глобуси на

EN: So I can clean your mess, girl,
BG: Така че мога да чисти си бъркотия, момиче,

EN: You're rocking with the best body
BG: Вие сте рока с най-доброто тяло

EN: Rocking with the best fatty
BG: Рока с най-добрите мастни

EN: Working up your dress fatty
BG: Работи си рокля мастни

EN: Working up your dress, dress
BG: Работи си рокля, рокля

EN: Miss Fatty, your body, your body, your body's talking dirty
BG: Мис мастни, тялото си, тялото си, тялото ви говори мръсни

EN: So dirty, so dirty, can't help but getting
BG: Така мръсна, така мръсна, не мога да помогна, но все

EN: Freaky, freaky, freaky, this situation's dirty
BG: Странно, странно, странно, тази ситуация е мръсен

EN: Dirty, dirty, oh wee-oh!
BG: Мръсни, мръсни, о wee-о!

EN: Miss Fatty, your body, your body, your body's talking dirty
BG: Мис мастни, тялото си, тялото си, тялото ви говори мръсни

EN: So dirty, so dirty, can't help but getting
BG: Така мръсна, така мръсна, не мога да помогна, но все

EN: Freaky, freaky, freaky, this situation's dirty
BG: Странно, странно, странно, тази ситуация е мръсен

EN: Dirty, dirty, oh wee-oh!
BG: Мръсни, мръсни, оWee-о!

EN: Situation's dirty dirty, dirty dirty dirty dirty
BG: На ситуацията в мръсно мръсно, мръсно мръсно мръсно мръсно

EN: Situation's dirty dirty, dirty dirty dirty dirty
BG: На ситуацията в мръсно мръсно, мръсно мръсно мръсно мръсно

EN: Situation's dirty dirty, dirty dirty dirty dirty
BG: На ситуацията в мръсно мръсно, мръсно мръсно мръсно мръсно

EN: Situation's dirty dirty, dirty dirty dirty dirty
BG: На ситуацията в мръсно мръсно, мръсно мръсно мръсно мръсно