Artist: 
Search: 
Moby - Wait For Me lyrics (Bulgarian translation). | mhmm mhm x5
, 
, I'm gonna ask you to look away
, I love my hands, but it hurts to pray
, Life I...
04:11
video played 583 times
added 8 years ago
Reddit

Moby - Wait For Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: mhmm mhm x5
BG: mhmm mhm x 5

EN: I'm gonna ask you to look away
BG: Аз ще ви помоля да отклоните поглед

EN: I love my hands, but it hurts to pray
BG: Обичам ръцете ми, но това боли да се молим

EN: Life I have isn't what I've seen
BG: Живот, имам не е това, което съм виждал

EN: The sky is not blue and the field's not green
BG: Небето е синьо и полето не е зелено

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Wait for me x4
BG: Чакай ме x 4

EN: Mhmm wait, wait for me...
BG: Mhmm изчакайте, изчакайте за мен...

EN: Wait for me x4
BG: Чакай ме x 4

EN: I'm gonna ask you to look away
BG: Аз ще ви помоля да отклоните поглед

EN: A broken life will never stay
BG: Счупени живот никога не ще остане

EN: Tried too hard and I'm always late
BG: Се опитали прекалено трудно и аз съм винаги със закъснение

EN: Days are grey
BG: Дните са сиво

EN: and nights are black
BG: и нощи са черни

EN: Wait for me...
BG: Изчакайте за мен...

EN: Mhmmmmm...
BG: Mhmmmmm...