Artist: 
Search: 
Moby - Disco Lies lyrics (Bulgarian translation). | You said you want me that was just a lie
, You said you love me that was just a lie
, All i needed...
03:19
video played 1,457 times
added 8 years ago
by nestor
Reddit

Moby - Disco Lies (Bulgarian translation) lyrics

EN: You said you want me that was just a lie
BG: Ти каза ли че е просто една лъжа

EN: You said you love me that was just a lie
BG: Ти каза, че обичаш ме, че е просто една лъжа

EN: All i needed was someone who could keep me warm at night
BG: Нужно е човек, който може да ме топлят през нощта

EN: You tried it baby but didn't work and now i know that this is gonna be
BG: Сте го опитвали бебе но не работа и сега знам, че това ще бъде

EN: the end
BG: Край

EN: How could you lie
BG: Как може да лъжеш

EN: You said you need me that was just a lie
BG: Казахте, че имате нужда от мен, че е просто една лъжа

EN: You said the truth once that was just a lie
BG: Ти каза истината, след като това е просто една лъжа

EN: All i needed was someone who could keep me warm at night
BG: Нужно е човек, който може да ме топлят през нощта

EN: You tried it baby but didn't work and now i know that this is gonna be
BG: Сте го опитвали бебе но не работа и сега знам, че това ще бъде

EN: the end
BG: Край

EN: How could you lie
BG: Как може да лъжеш

EN: All i needed was someone who could keep me warm at night
BG: Нужно е човек, който може да ме топлят през нощта

EN: You tried it baby but didn't work and now i know that this is gonna be
BG: Сте го опитвали бебе но не работа и сега знам, че това ще бъде

EN: the end
BG: Край

EN: How could you lie
BG: Как може да лъжеш