Artist: 
Search: 
Mobb Deep - Have A Party (feat. Nate Dogg & 50 Cent) (Remix) (Video Mix) lyrics (Bulgarian translation). | [50 Cent Intro]
, This is how we do it, when we do it
, Like we just wanna tear the club up
, We do...
04:32
Reddit

Mobb Deep - Have A Party (feat. Nate Dogg & 50 Cent) (Remix) (Video Mix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [50 Cent Intro]
BG: [50 Cent Intro]

EN: This is how we do it, when we do it
BG: Ето как го правим, когато ние го правим

EN: Like we just wanna tear the club up
BG: Както ние просто искаме да сълзотворен на клуба се

EN: We do it like there aint nothin to it
BG: В момента ми харесва, не е нищо за да го

EN: The way we do it, now everybody put your fuckin' hands up!
BG: Начинът, по който го направи, сега всеки сложиш шибан ръце!

EN: Lets Go!
BG: Хайде!

EN: [Nate Dogg (50 Cent) Chorus]
BG: [Nate Dogg (50 Cent) Припев]

EN: Heyyyy, (GGGGGG G-UNit), go ahead and have a party if you want to, (GGGGGG-GGGGGG G-UNit)
BG: Heyyyy (GGGGGG G-Unit), давай напред и да направим партия, ако искате, (GGGGGG-GGGGGG G-Unit)

EN: Na na na na na, i'm poppin' on, M.O.B.B!
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на, Mobb!

EN: Heyyyy, (GGGGGG G-UNit), go ahead and touch your body like you want to, (GGGGGG-GGGGGG G-UNit)
BG: Heyyyy (GGGGGG G-Unit), давай напред и докосва тялото ви, като искате, (GGGGGG-GGGGGG G-Unit)

EN: Na na na na na, i'm poppin' on, M.O.B.B!
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на, Mobb!

EN: Heyyyy..
BG: Heyyyy ..

EN: [50 Cent Verse]
BG: [50 Cent Стих]

EN: You cant body the kid, you know how i rock
BG: Не можете да тялото на дете, знаеш ли как аз рок

EN: Went from pumpin packs on the block, to straight to the top
BG: Отиде от Pumpin опаковки на блок, за да се прави в началото на страницата

EN: So the money aint a thing now, yeah thats right
BG: Така че парите не са нещо сега, да този прав

EN: Mansion after mansion, next stop the Hampton's
BG: Mansion след имението, следващата спирка в Хамптън

EN: I splurge with it, im so absurd with it
BG: Аз се хваля с това, IM толкова абсурдно с него

EN: Got the hunger to go get it, cuz i wan' go spend it
BG: Имаш ли гладът да отида го получи, защото аз желая вървим ги похарчат

EN: You know how a boss play a play, nigga im ballin'
BG: Знаеш ли как един шеф играят игра, негро BALLIN УИ'

EN: If theres money to be made, i'm all in
BG: Ако там има пари, за да се направи, аз съм всичко в

EN: Catch me in the cherry-red porsche, bay seats, red pipe, and
BG: Хвани ме в черешово червено Порше, седалки залива, червени тръба, и

EN: You want me to teach ya how to stunt, aite then
BG: Искаш ли да те научи как да каскадьор, след това Aite

EN: Tattoo's on the arm, 30 carrots on the charm
BG: Татуировката е в ръката, 30 моркови от чара

EN: Cuz the flow be the bomb, learn to respect the don
BG: Защото потокът е бомба, научете се да спазват дон

EN: First night if i dont hit, second night im on some shit
BG: Първа нощ, ако аз съм удари, втора IM нощ на някои глупости

EN: Third night we call it quits, i aint fuckin with the bitch
BG: Трета нощ ние наричаме го затваря, аз не е шибан с кучка

EN: Success is much of a choice, im high off life
BG: Успехът е голям избор, IM висока живот извън

EN: Another move, another mill, lets get right aight..
BG: Друг ход, друга фабрика, нека направим аха ..

EN: [Nate Dogg (50 Cent) Chorus]
BG: [Nate Dogg (50 Cent) Припев]

EN: Heyyyy, (GGGGGG G-UNit), go ahead and have a party if you want to, (GGGGGG-GGGGGG G-UNit)
BG: Heyyyy (GGGGGG G-Unit), давай напред и да направим партия, ако искате, (GGGGGG-GGGGGG G-Unit)

EN: Na na na na na, i'm poppin' on, M.O.B.B!
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на, Mobb!

EN: Heyyyy, (GGGGGG G-UNit), go ahead and touch her body like you want to, (GGGGGG-GGGGGG G-UNit)
BG: Heyyyy (GGGGGG G-Unit), давай напред и докоснете тялото си, че искаш да (GGGGGG-GGGGGG G-Unit)

EN: Na na na na na, i'm poppin' on, M.O.B.B!
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на, Mobb!

EN: Heyyyy..
BG: Heyyyy ..

EN: [Havoc Verse]
BG: [Havoc Стих]

EN: You can catch me cockin' the fifth, got me rockin' with Fif
BG: Можете да ме хванат cockin'на пето място, ме разбива с FIF

EN: Now that's ??drop?? you see the keys to the Bent
BG: Сега това е? Спад? виждате ключовете на Бент

EN: Got my niggaz movin' them bricks, it dont stop
BG: Взех си негри танцуват ги тухли, тя не спирай

EN: In a million dollar deal homie get that glock
BG: В Homie милиона долара сделката се, че Глок

EN: See dudes get comfy, money aint long 'nough
BG: Вижте пичове да удобен, парите не са за дълъг период'nough

EN: Spit one verse, my whole cribs coughed up
BG: Spit един стих, цялото ми ясли изкашля се

EN: Ma i got a fetish, fuckin' in them porsche trucks
BG: Ма аз имам един фетиш, шибан в тях Porsche камиони

EN: Curtis got one so when i finished i tossed her
BG: Къртис си имаме, така, когато се завърши и тръсна

EN: Y'all in to wifin', we ??could throw?? wife in
BG: Y'all, за да wifin', нали?? Може да хвърли? жена

EN: Only fuck with bitches that got their liquor license
BG: Само ебавай с кучки, които получиха своите алкохол лиценз

EN: Shot high prices, shook all vices
BG: Заснет високи цени, разтърси всички пороци

EN: Imfamous nigga, got the game in a vice grip
BG: Imfamous негро, имам игра по един заместник захващане

EN: 10 hundred K, but the flow, is priceless
BG: 10 сто K, но на потока, е безценен

EN: Anything less, we rollin' them dices
BG: Всичко по-малко, ние Rollin 'тях кубчета

EN: Nuts in the sand if you aint bumpin' my shit
BG: Ядки в пясъка, ако не е bumpin'ми пука

EN: Shorty wanna rip to my sound in my ??light booth??
BG: Шорти искате да се откъснете за моя звук в моя? Светлина кабина?

EN: [Nate Dogg (50 Cent) Chorus]
BG: [Nate Dogg (50 Cent) Припев]

EN: Heyyyy, (GGGGGG G-UNit), go ahead and have a party if you want to, (GGGGGG-GGGGGG G-UNit)
BG: Heyyyy (GGGGGG G-Unit), давай напред и да направим партия, ако искате, (GGGGGG-GGGGGG G-Unit)

EN: Na na na na na, i'm poppin' on, M.O.B.B!
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на, Mobb!

EN: Heyyyy, (GGGGGG G-UNit), go ahead and touch her body like you want to, (GGGGGG-GGGGGG G-UNit)
BG: Heyyyy (GGGGGG G-Unit), давай напред и докоснете тялото си, че искаш да (GGGGGG-GGGGGG G-Unit)

EN: Na na na na na, i'm poppin' on, M.O.B.B!
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на, Mobb!

EN: Heyyyy..
BG: Heyyyy ..

EN: [Prodigy Verse]
BG: [Продиджи Стих]

EN: Listen..
BG: Слушайте ..

EN: You couldn't ??out-pay?? P or VIP
BG: Вие не може? Извън заплатата? P или VIP

EN: My wrist could buy a bitch a PHD
BG: Моят китката може да се купи кучи докторска степен

EN: My Range alone could pay for you to eat
BG: Моят Range сам може да плати, за да яде

EN: For the next few years i'm so icey kid
BG: През следващите няколко години аз съм толкова icey дете

EN: My flow is long money, my face is Hollywood
BG: Моят поток е дълъг пари, лицето ми е Холивуд

EN: My tattoo's could hit you with the thug ??hard flow??
BG: Моята татуировка може да ви удари с бандитите? Трудно поток?

EN: My attitude is universal, yeah Hong Kong money
BG: Моята нагласа е универсална, да Хонконг пари

EN: When we get back to Queen's we gon' hurt you
BG: Когато се върнем в Queen's ние гонят'те нараня

EN: Cant afford to ride, you gettin' stomped out
BG: Не мога да си позволи да се вози, ти получаваш stomped на

EN: I got a team of dimes they all dogged out
BG: Аз имам екип от Dimes всички те се упорит

EN: Ray the line, you up and take you out
BG: Рей на линия, Вие се да ти се

EN: My girls is hot man, they hard to turn down
BG: Моите момичета е горещ мъж, те трудно да отхвърлят

EN: You can hear your drawers lookin' like the Mexican
BG: Можете да чуя вашите чекмеджета изглеждат като мексикански

EN: After the lil' shorty ??WaWa?? break you off a lil' bit
BG: След Шорти на Lil '? Wawa? почивка на разстояние малко по едно малко,

EN: You so stupid, we so much rich
BG: Вие толкова глупав, ние толкова много богати

EN: And who braggin', im jus tryna holla at the chicks, like
BG: И кой braggin', IM СП Holla tryna на пилета, като

EN: [Nate Dogg (50 Cent) Chorus]
BG: [Nate Dogg (50 Cent) Припев]

EN: Heyyyy, (GGGGGG G-UNit), go ahead and have a party if you want to, (GGGGGG-GGGGGG G-UNit)
BG: Heyyyy (GGGGGG G-Unit), давай напред и да направим партия, ако искате, (GGGGGG-GGGGGG G-Unit)

EN: Na na na na na, i'm poppin' on, M.O.B.B!
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на, Mobb!

EN: Heyyyy, (GGGGGG G-UNit), go ahead and touch her body like you want to, (GGGGGG-GGGGGG G-UNit)
BG: Heyyyy (GGGGGG G-Unit), давай напред и докоснете тялото си, че искаш да (GGGGGG-GGGGGG G-Unit)

EN: Na na na na na, i'm poppin' on, M.O.B.B!
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на, Mobb!

EN: Heyyyy, go ahead and chase that paper get your game tight
BG: Heyyyy, давай напред и гони, че хартията да си игра здраво

EN: Na na na na na, i'm poppin' on
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на

EN: Heyyyy, go ahead come home with me let's do it all night
BG: Heyyyy, давай напред се прибере вкъщи с мен, нека го направим цяла нощ

EN: Na na na na na, i'm poppin' on
BG: Na NA NA NA NA, аз съм Poppin 'на

EN: Heyyyy...
BG: Heyyyy ...