Artist: 
Search: 
Mizca - Robotics lyrics (Italian translation). | imi nonai logic
, tane nonai majic
, sentan no koha soutou joutou mangachikku
, uso warai ga fit
,...
03:09
video played 702 times
added 7 years ago
Reddit

Mizca - Robotics (Italian translation) lyrics

JA: imi nonai logic
IT: Logica nonai IMI

JA: tane nonai majic
IT: Tane nonai majic

JA: sentan no koha soutou joutou mangachikku
IT: sentan no koha soutou joutou mangachikku

JA: uso warai ga fit
IT: USO warai ga in forma

JA: gashitsu wa 8 bit
IT: gashitsu wa 8 bit

JA: dama kokoro motto haifai ni comet
IT: DAMA kokoro motto haifai ni cometa

JA: seikou sugiru pasuwado
IT: Seikou sugiru pasuwado

JA: kurasshu shite saikidou
IT: kurasshu shite saikidou

JA: saishin no bajon no gengo wo insutoru
IT: saishin no bajon no gengo wo insutoru

JA: utsukushii deiteiru
IT: utsukushii deiteiru

JA: emotion no kakuteru
IT: emozione no kakuteru

JA: kimi to gurafikaru na kankyou wo settei Click!
IT: in Kimi a gurafikaru na kankyou wo settei Click!

JA: ※ROBOTICS! ROBOTICS!
IT: â €» robotica! ROBOTICA!

JA: Kiss Me, It's Automatic
IT: È automatico, baciami

JA: No Logic, No Magic
IT: Nessuna logica, nessuna magia

JA: You Fall in Love with Me
IT: Innamori di Me

JA: ROBOTICS! ROBOTICS!
IT: ROBOTICA! ROBOTICA!

JA: Lose Control, It's a Drastic Device
IT: Perdere il controllo, è un dispositivo drastico

JA: So Nice, You are Mine under ROBOTICS!※
IT: Così bello, siete miei sotto robotica! â €»

JA: gendou wa ikken tragic
IT: gendo wa ikken tragico

JA: otte mireba comic
IT: Otte mireba comico

JA: kyouyuu suru shihai yoku wa soutou sadistic
IT: kyouyuu suru shihai yoku wa soutou sadico

JA: hyoujou mugen ni appudeto
IT: hyoujou mugen ni appudeto

JA: kaizoudo kakudai deisupurei
IT: kaizoudo kakudai deisupurei

JA: hizun da kimochi zutto seishiga houchi purei
IT: hizun da kimochi zutto seishiga houchi purei

JA: miraieigou no quest
IT: miraieigou nessuna ricerca

JA: eien no ai wo request
IT: Eien alcuna richiesta di wo ai

JA: boku no chikai todoke basorega best
IT: Boku no chikai todoke basorega migliore

JA: shinka shita communication
IT: comunicazione shita Shinka

JA: shinseiki revolution
IT: Shinseiki rivoluzione

JA: kimi to baraetei na jidai no sesshon Click!
IT: in Kimi a baraetei na jidai non clicca sesshon!