Artist: 
Search: 
 - Misho Shamara & Antibiotika - Искаш Да Си С Мен lyrics (Italian translation). | Припев:
, Tи искаш да бъдеш с мен
, аз искам да бъда с теб
,...
04:03
Reddit

Misho Shamara & Antibiotika - Искаш Да Си С Мен (Italian translation) lyrics

BG: Припев:
IT: Chorus:

BG: Tи искаш да бъдеш с мен
IT: Ti vuoi stare con me

BG: аз искам да бъда с теб
IT: Voglio essere con voi

BG: но момиче като мен
IT: ma una ragazza come me

BG: не може да бъде с момче като теб.
IT: non può essere con un ragazzo come te.

BG: Днес отново те видях с твоята кола
IT: Oggi ancora una volta ti ho visto con la vostra auto

BG: разминахме се видях твоята коса
IT: scontrate Ho visto i tuoi capelli

BG: Слънчевите очила ти стояха добре
IT: Occhiali da sole si stava bene

BG: полудях когато видях твоето лице
IT: pazzo quando ho visto il tuo volto

BG: Ти също ме гледаш аз знам това
IT: È anche guardare me so che questo

BG: когато се разминем се обръщаш след мен в клуба
IT: razminem quando si prende cura di me nel club

BG: усещаш ми прафюма а аз усещам твоя
IT: Mi sento prafyuma ma sento la tua

BG: но не може да става дума да си играеш с моя.
IT: ma non si tratta di giocare con la mia.

BG: Какво да напрая израстнах в квартала
IT: Cosa napraya cresciuto nel quartiere

BG: за теб съм престъпник и немога да се оправя
IT: per te io sono un criminale e non in grado di gestire

BG: това е моят живот по-различен от това общество
IT: Questa è la mia vita diversa da quella comunità

BG: в което живееш ти сега.
IT: dove vivi adesso.

BG: Ти си възпитано, добро, богато момиче
IT: Lei è gentile, buono, ragazza ricca

BG: а аз съм лош, циничен и аз съм богат но различен
IT: Sono un cattivo, cinico e io sono ricco, ma diversi

BG: нямам твойте възможности които си имала ти
IT: Ho opzioni ur che avete la vostra

BG: там е разликата между нас разбери.
IT: c'è una differenza tra noi capire.

BG: Припев: /x2/
IT: Chorus: / x2 /

BG: Ти искаш да бъдеш с мен
IT: Tu vuoi stare con me

BG: аз искам да бъда с теб
IT: Voglio essere con voi

BG: но момиче като мен
IT: ma una ragazza come me

BG: не може да бъде с момче като теб.
IT: non può essere con un ragazzo come te.

BG: Виждаш ме постоянно да съм в лоша компания
IT: Vedi, io sono costantemente in cattiva compagnia

BG: за теб това е лошо за мен това е мания
IT: per voi è un male per me questo è mania

BG: но в погледа ти личи че ме харесваш ти
IT: ma nei tuoi occhi mostra che ti piaccio

BG: и аз те харесвам много моля те ме разбери.
IT: Lei mi piace molto per favore mi capisce.

BG: Правиш се на недостъпна аз се правя на кретен
IT: Sembrano inaccessibili, faccio il coglione

BG: не ме допускаш в живота си подреден
IT: Io non posso entrare nella nostra vita ordinata

BG: знам че вашите няма да позволят
IT: So che il vostro non consentirà

BG: да излезеш с мен дори един път.
IT: uscire con me nemmeno una volta.

BG: Да не мислиш да че искам да живея извън закона
IT: Non credo di voler vivere al di fuori della legge

BG: но живота ме кара да прескачам закона
IT: Ma la vita mi fa saltare la legge

BG: правя лоши неща за да изкарам пари
IT: fare cose cattive per fare soldi

BG: и аз като теб карам само яки коли.
IT: Mi piace basta guidare auto di tendenza.

BG: Ченгетата ми дишат във врата
IT: I poliziotti che respiro sul collo

BG: но не мога вече живота си да променя
IT: ma posso già cambiare la tua vita

BG: може би аз самия не искам да се обвързваш с мен
IT: forse io stesso non voglio mettere la museruola a me

BG: за да не останеш и ти сама някои ден.
IT: di rimanere e non si possiede un giorno.

BG: Виж аз те искам
IT: Guarda io ti voglio

BG: но не мога да съм с теб
IT: ma non posso essere con voi

BG: разбери, O Nо Nо No
IT: Comprendere, O No. No. No

BG: Mоля те
IT: Si prega di essi

BG: погледни ме тази вечер
IT: stanotte mi

BG: за последно
IT: ultimo

BG: знам че ще бъде звездно.
IT: Io so che sarà stellare.

BG: Припев: /x2/
IT: Chorus: / x2 /

BG: Ти искаш да бъдеш с мен
IT: Tu vuoi stare con me

BG: аз искам да бъда с теб
IT: Voglio essere con voi

BG: но момиче като мен
IT: ma una ragazza come me

BG: не може да бъде с момче като теб.
IT: non può essere con un ragazzo come te.

BG: Mоже да съм ценичен с език неприличен
IT: Che io possa essere tsenichen con linguaggio osceno

BG: не изглеждам романтичен, но мога да обичам
IT: non sembra romantico, ma io amo

BG: аз съм дребен тарикат за твоите приателки цървул
IT: Sono un asino poco intelligente per il vostro priatelki mocassino

BG: но в моята среда съм само един питбул.
IT: ma nel mio ambiente ho solo un pit bull.

BG: Tакъв съм аз, такъв е моят стил
IT: Takav me, questo è il mio stile

BG: не мога да се пречупя и да стана мил
IT: Non riesco a rompere e diventare una sorta

BG: твоите приателки се въртят около теб
IT: il tuo priatelki ruotano intorno a te

BG: защото баща ти има кинти, нали ще става кмет.
IT: perché tuo padre è il bottino, diventerai sindaco.

BG: Много ясно, че не може неговата дъщеря
IT: Molto chiaro che la figlia non può

BG: да излиза с цитирам "престъпник от квартала".
IT: di emettere una citazione'cattivo del quartiere.

BG: Въпреки че с теб сме много различни
IT: Anche se io e te sono molto diversi

BG: искам да ти кажа някои неща доста лични.
IT: Voglio dire alcune cose molto personali.

BG: Припев: /x2/
IT: Chorus: / x2 /

BG: Ти искаш да бъдеш с мен
IT: Tu vuoi stare con me

BG: аз искам да бъда с теб
IT: Voglio essere con voi

BG: но момиче като мен
IT: ma una ragazza come me

BG: не може да бъде с момче като теб.
IT: non può essere con un ragazzo come te.