Artist: 
Search: 
Reddit

Mirkelam - Unutulmaz lyrics

O an kulaklarýn çýnlasýn
Seni burdan andýðýmda
Aman sakýn aðlamayasýn
Bizi sakla gözyaþýnda

Unutulmaz unutulmaz
Yaþadýðýmýz unutulmaz
Bize olanlar yaþananlar
Nasýl olur unutulur

O an dudaklarýn sýzlasýn
Baþka biri öptüðünde
Aman sakýn baðarmayasýn
Acýný sakla dudaklarýnda

Unutulmaz unutulmaz
Yaþadýðýmýz unutulmaz
Bize olanlar yaþananlar
Nasýl olur unutulur

N'apalým bir kez kaçtý bu aþk vapuru
Peki o sahiller unutulur mu
Unutulmaz...

  • MIRKELAM LYRICS