Milk & Honey - Didi (2007)

video played 4,256 times
added 6 years ago
by orynwe
Rate:

Milk & Honey - Didi lyrics


(milk)
In the dark that fazitate in the land far away
could my heart have the price that i pay why u hate
me explain wish u come back and stay just remember the promis we made (clap)

(honey and milk)
Uh didi didi dididi elsana delwah (2)
Didilwah didi didididi ya sana dididididi ya weeayaaa (clap)

(honey)
Didi u used to be my 1 and only lover wat do i love u more or lesser now u wanna come back to me (both)
Uh didi didi

(honey)
U tell me we should get togather i tell u no no never ever baby u get to see me never

(both)
Uh didi didi

(milk)
In the dark that fazitate in the land far away could my heart have the price that i pay why u hate me explain wish u come back and stay just remember the promis we made

(both)
Uh didi didi dididi elsana delwah (2)
Didilwah didi didididi ya sana dididididi a wee yaaa

(honey)
Ana be hali ya mdala3 matenkebt menak ya leil ma tenkebat atsaleh uh didi didi (2)

(milk)
Beaka bafakar feak wa ana bali mashghoul 3lek kl munaya ya habibi 3lek wahshani 3eyounak
wa houbak wa eurbak ya gamil hayeba 3endi baalak seneen

(both)
Didi didi dididi elsana delwah(2)
didilwah didi didididi ya sana dididididi u weeyyaaa

(milk)
Didi didieldaladelwah

(honey)
Malakt albi wa bali

(milk)
Didi didielwah

(honey)
Enta hubi ya ghali

(both)
Ah didielwah didi dididi ya sana dididi ah weeeyyyyaaaaa
DIDI!


  • COMMENTS