Artist: 
Search: 
Miley Cyrus - The Climb (Live) lyrics (Bulgarian translation). | I can almost see it
, That dream I am dreaming
, But there's a voice inside my head saying
, "You'll...
03:48
video played 2,607 times
added 8 years ago
Reddit

Miley Cyrus - The Climb (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I can almost see it
BG: Почти може да го видите

EN: That dream I am dreaming
BG: Този сън, аз съм сънувам

EN: But there's a voice inside my head saying
BG: Но има един глас в главата ми казва

EN: "You'll never reach it"
BG: "Вие никога не ще достигнат го"

EN: Every step I'm taking
BG: Всяка стъпка, аз съм като

EN: Every move I make feels
BG: Всеки ход се чувства

EN: Lost with no direction
BG: Загубени без посока

EN: My faith is shaking
BG: Моята вяра е разклащане

EN: But I gotta keep trying
BG: Но аз трябва да се опитва

EN: Gotta keep my head held high
BG: Трябва да си високо вдигната глава

EN: There's always gonna be another mountain
BG: Там винаги ще бъде друга планина

EN: I'm always gonna wanna make it move
BG: Аз винаги ще искате да я преместите

EN: Always gonna be a uphill battle
BG: Винаги ще бъде нагоре битка

EN: Sometimes I'm gonna have to lose
BG: Понякога ще трябва да загубят

EN: Ain't about how fast I get there
BG: Не е за това колко бързо се там

EN: Ain't about what's waiting on the other side
BG: Не става въпрос за това, което чака от другата страна

EN: It's the climb
BG: Това е изкачване

EN: The struggles I'm facing
BG: Аз съм облицовка борби

EN: The chances I'm taking
BG: Аз съм като шансовете

EN: Sometimes might knock me down
BG: Понякога може да ме повали

EN: But no, I'm not breaking
BG: Но не, аз не съм се счупи

EN: I may not know it
BG: Не може да го знаят

EN: But these are the moments that
BG: Но това са моментите,

EN: I'm gonna remember most, yeah
BG: Аз ще се запомни най-много, да

EN: Just gotta keep going
BG: Просто трябва да става

EN: And I, I got to be strong
BG: И аз, трябва да бъде силен

EN: Just keep pushing on
BG: Просто продължавай бутане

EN: 'Cause there's always gonna be another mountain
BG: Защото там винаги ще бъде друга планина

EN: I'm always gonna wanna make it move
BG: Аз винаги ще искате да я преместите

EN: Always gonna be a uphill battle
BG: Винаги ще бъде нагоре битка

EN: Sometimes I'm gonna have to lose
BG: Понякога ще трябва да загубят

EN: Ain't about how fast I get there
BG: Не е за това колко бързо се там

EN: Ain't about what's waiting on the other side
BG: Не става въпрос за това, което чака от другата страна

EN: It's the climb, yeah!
BG: Това е изкачване, да!

EN: There's always gonna be another mountain
BG: Там винаги ще бъде друга планина

EN: I'm always gonna wanna make it move
BG: Аз винаги ще искате да я преместите

EN: Always gonna be an uphill battle
BG: Винаги ще бъде една трудна битка

EN: Somebody's gonna have to lose
BG: Някой ще трябва да загубят

EN: Ain't about how fast I get there
BG: Не е за това колко бързо се там

EN: Ain't about what's waiting on the other side
BG: Не става въпрос за това, което чака от другата страна

EN: It's the climb, yeah!
BG: Това е изкачване, да!

EN: Keep on moving, keep climbing
BG: Да продължим, запази катерене

EN: Keep the faith, baby
BG: Дръжтевяра, бебе

EN: It's all about, it's all about the climb
BG: Това е всичко, това е всичко за изкачване

EN: Keep the faith, keep your faith, whoa
BG: Запази вярата, пази вярата си, уау