Artist: 
Search: 
Reddit

Mikail Aslan - Kirmanciye lyrics

Kırmanciye, kırmanciye
Kırmanciya siya u beleke
Weşiye to de şirina
Merdene to de şirina
Hete to heşiriya
Hete to ğeribiya
Ez derde to re vaji
Yaki derde xo re vaji
Dina alem laşerde şi
Yulm u tari bi daimi
Dawe de page to rıznayi
Yere page de roye to rıznay