Artist: 
Search: 
Reddit

Microwave - Cô Đơn lyrics

Trôi bao nhiêu con sông
Qua bao nhiêu yêu thương
Qua bao nhiêu trông gai
Ôi tháng năm dài.
Cho hôm nay ta bên nhau đi qua bao đêm thâu
Đi qua bao sông sâu
Đi đến chân trời.
Mây sao hôm nay không tan
Sao hôm nay ôm bóng trang con đang mờ
Cô đơn trong bóng đêm mãi......

Còn gì cho nhau khi bóng đêm về
Tìm lại yêu thương đã mất......

Nguyện cầu có vì sao nào
Bay qua trốn trần ai
Âm thanh(dài) những hạt mưa buồn
Liêu trai tiếng cầu kinh
Hoang mang bước chân vô thường
Cô đơn vẫn còn đó...

Còn gi cho nhau khi bóng đêm về
Tìm lại yêu thương đã mất
Để ngày hôm qua sẽ quay về
Tìm lại yêu thương đã vỡ...

Để ngay hôm quá sẽ quay về
Tìm lại yêu thương đã vỡ...........
Còn gì cho nhau khi bóng đêm về
Tìm lại yêu thương đã vỡ...
Để ngày hôm qua sẽ quay về
Tìm lại yêu thương đã vỡ.....