Artist: 
Search: 
Mick Jagger - God Gave Me Everything (feat. Lenny Kravitz) lyrics (Bulgarian translation). | You can see it in a clear blue sky
, You can see it in a woman's eyes
, You can hear it in your...
03:32
video played 1,815 times
added 6 years ago
Reddit

Mick Jagger - God Gave Me Everything (feat. Lenny Kravitz) (Bulgarian translation) lyrics

EN: You can see it in a clear blue sky
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3641.V2_Json.Translate.498C82C2

EN: You can see it in a woman's eyes
BG: Можете да я видите в очите на една жена

EN: You can hear it in your baby's cries
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3641.V2_Json.Translate.498C839D

EN: You can hear it in your lover's sighs
BG: Можете да го чуете във вашия любовник sighs

EN: You can touch it in a grain of sand
BG: Можете да го докосвате в зърна от пясък

EN: Yeah hold it right there
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972B388

EN: In the palm of your hand
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4965E572

EN: Feel it 'round you everyday
BG: Това "около вас ежедневието

EN: And hear what I've got to say
BG: И да чувате какво сте трябва да кажа

EN: God gave me everything I want
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3641.V2_Json.Translate.498C86CC

EN: Come on
BG: Хайде

EN: I'll give it all to you
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3641.V2_Json.Translate.498C875F

EN: God gave me everything I want
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972B5B5

EN: Come on
BG: Хайде

EN: I'll give it all to you
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972B632

EN: I saw it in the midnight sun
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972B678

EN: And I feel it in the race I won
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972B6C1

EN: And I hear it in the windy storm
BG: И чувам в ветровито буря

EN: And I feel it in the icy dawn
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3737.V2_Json.Translate.49BD9D01

EN: And I smell it the wine I taste
BG: И аз я помиришете мога да вкус вино

EN: And I see it in my father's face
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972B7D7

EN: And I hear it in a symphony
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3737.V2_Json.Translate.49BD9E6E

EN: And I feel it in the love
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972B85D

EN: You show for me
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3737.V2_Json.Translate.49BD9F57

EN: Yeah
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972B93A

EN: God gave me everything I want
BG: Бог ми даде всичко искам

EN: Oh come on
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4965EE6C

EN: I'll give it all to you
BG: Аз ще дам всичко за вас

EN: God gave me everything I want
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4965EF6D

EN: Come on
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4965EFCE

EN: I'll give it all to you
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4965F03A

EN: God gave me everything I want
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972BB42

EN: I can't stop can't stop
BG: Мога да не може да спрат спиране

EN: I'm still looking now
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4965F159

EN: God gave me everything I want
BG: Бог ми даде всичко искам

EN: Oh come on
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972BC49

EN: I'll give it all to you
BG: Аз ще дам всичко за вас

EN: Crazy you said
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4965F322

EN: It's all in your head
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3743.V2_Json.Translate.4972BD3B

EN: [Chorus]
BG: TranslateApiException: AppId is over the quota : ID=3835.V2_Json.Translate.4965F3F9