Artist: 
Search: 
Michael Mind - Gotta Let You Go lyrics (Bulgarian translation). | I gotta let you go
, I gotta let you go
, No more sleepless nights
, 
, I gotta let you go
, I gotta...
03:16
video played 1,216 times
added 8 years ago
Reddit

Michael Mind - Gotta Let You Go (Bulgarian translation) lyrics

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: No more sleepless nights
BG: Без повече безсънни нощи

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I need a man who treats me right
BG: Имам нужда от човек, който ме третира правото

EN: I want somebody
BG: Искам някой

EN: Who´s always there
BG: Кой е винаги там

EN: When I´m down to show you care
BG: Когато аз съм съгласна да ви покажа грижи

EN: Searched the whole world over
BG: Търсена целия свят

EN: For love that´s true
BG: За любовта, която е вярно

EN: Someone to tell me "I love you"
BG: Някой да ми каже'Обичам те"

EN: But it won´t be my heart that´s breaking
BG: Но тя няма да бъде сърцето ми това е чупене

EN: ´Cause I won´t be the one to cry
BG: Защото аз няма да бъда този, който плаче

EN: I have taken all that I am taking
BG: Аз взех всички, че аз съм като

EN: Now the time has come for us to say goodbye
BG: Сега е дошло времето за нас да кажа сбогом

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: No more sleepless nights
BG: Без повече безсънни нощи

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I need a man who treats me right
BG: Имам нужда от човек, който ме третира правото

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: No more sleepless nights
BG: Без повече безсънни нощи

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I need a man who treats me right
BG: Имам нужда от човек, който ме третира правото

EN: I want somebody
BG: Искам някой

EN: That´s here to stay
BG: Това е тук да спре

EN: ´Cause I need good lovin´ not a maid
BG: Защото се нуждаят от добро обичам не е мома

EN: Not a part-time lover
BG: Не на непълно работно време любовник

EN: To treat me like you do
BG: За да се отнасяш с мен като теб

EN: You wanna have your cake and eat it too
BG: Искаш ли да си торта и го ядат също

EN: Just pack up all your lies get up and go
BG: Просто опаковам лъжите ти се изправи и да отиде

EN: ´Cause now it´s much too late to care
BG: Защото сега е твърде късно да се грижи

EN: I´ve taken all that I am taking
BG: Поел съм всичко, което съм като

EN: Oh don´t move for me this time I won´t be there
BG: О, не се движат, за мен този път няма да има

EN: Oh baby I gotta let you go
BG: О, скъпи, аз трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: No more sleepless nights
BG: Без повече безсънни нощи

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I need a man who treats me right
BG: Имам нужда от човек, който ме третира правото

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: No more sleepless nights
BG: Без повече безсънни нощи

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I need a man who treats me right
BG: Имам нужда от човек, който ме третира правото

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: No more sleepless nights
BG: Без повече безсънни нощи

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I need a man who treats me right
BG: Имам нужда от човек, който ме третира правото

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: No more sleepless nights
BG: Без повече безсънни нощи

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I gotta let you go
BG: Трябва да те пусна

EN: I need a man who treats me right
BG: Имам нужда от човек, който ме третира правото

EN: I need a man who treats me right
BG: Имам нужда от човек, който ме третира правото