Artist: 
Search: 
Michael Jackson - They Don't Care About Us lyrics (Bulgarian translation). | Sikinhead, deadhead 
, Everybody gone bad 
, Situation aggravation 
, Everybody allegation 
, in the...
04:38
video played 1,038 times
added 7 years ago
Reddit

Michael Jackson - They Don't Care About Us (Bulgarian translation) lyrics

EN: Sikinhead, deadhead
BG: Sikinhead, нерешителен човек

EN: Everybody gone bad
BG: Всички Gone Bad

EN: Situation aggravation
BG: Положението влошаване

EN: Everybody allegation
BG: Всички твърдения

EN: in the suite, on the news
BG: в апартамента, по новините

EN: everybody dogfood
BG: всички dogfood

EN: Bang bang shock dead
BG: Взрив взрива шок мъртъв

EN: Everybodys gone bad
BG: Everybodys Gone Bad

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: Beat me, hate me
BG: ме бие, ме мразят

EN: You can never break me
BG: Никога не можеш да ме провалят

EN: Will me, thrill me
BG: Ще ме, тръпката ми

EN: You can never kill me
BG: Никога не можеш да ме убие

EN: Chew me, sue me
BG: Дъвчете мен, ме съди

EN: Everybody do me
BG: Всички ме направи

EN: Kick me hike me
BG: Kick ме походи

EN: Dont you black or
BG: Dont ти черен или

EN: white me!
BG: бял мен!

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: Tell me what has
BG: Кажи ми какво е

EN: become of my life
BG: стане с живота ми

EN: I have a wife and two
BG: Имам жена и две

EN: childre who love me
BG: childre, които ме обичат

EN: I am the victim of police
BG: Аз съм жертва на полицията

EN: brutality, now
BG: жестокост, сега

EN: Im tired of bein the
BG: Im уморен от Bein на

EN: of hate, youre rapin
BG: на омраза, ти си rapin

EN: me of my pride
BG: ми за моята гордост

EN: Oh for Gods sake
BG: О, за бога заради

EN: i look to heaven to ful-
BG: Поглеждайки към небето да телно-

EN: fill its prophecy...
BG: попълни своето пророчество ...

EN: Set me free
BG: Задайте ме освободи

EN: Skinhead, deadhead
BG: Skinhead, нерешителен човек

EN: Everybody gone bad
BG: Всички Gone Bad

EN: Trepidation, speculation
BG: Трепет, спекулации

EN: Ecerybody allagation
BG: Ecerybody allagation

EN: In the suite on the news
BG: В апартамент на новините

EN: Everyboda dogfood
BG: Everyboda dogfood

EN: Black man black male
BG: мъж Черно черен мъж

EN: Throw the brother
BG: Хвърли брат

EN: in jail
BG: в затвора

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: Tell me what has become
BG: Кажи ми какво стана

EN: of my rights
BG: на правата ми

EN: Am I ivisible cause you
BG: Am I ivisible да ви

EN: ignore me?
BG: игнорира мен?

EN: Your proclamation
BG: Вашият обявяване

EN: promised me free liberty
BG: обеща ми без свобода

EN: Im tired of bein the victim
BG: Im уморен от Bein на жертвата

EN: of shame
BG: от срам

EN: Theyre throwinme in a
BG: Theyre throwinme в

EN: clas with a bad name
BG: клас с лошо име

EN: I cant believe this is the
BG: Не мога да вярвам, че това е

EN: land from which I came
BG: земи, от които дойдоха

EN: The government dont
BG: Правителството съм

EN: wanna see, but if
BG: искам да видя, но ако

EN: Roosevelt was livin he
BG: Рузвелт е, че живея

EN: wouldt let this be, no,no
BG: wouldt нека това да бъде, не, не

EN: Skinhead, deadhead
BG: Skinhead, нерешителен човек

EN: Everybody gone bad
BG: Всички Gone Bad

EN: Situation, specultaion
BG: Положението, specultaion

EN: Everybody litigarion
BG: Всички litigarion

EN: Beat me, bash me
BG: Beat аз, аз тряскам

EN: You can never trash me
BG: Никога не можеш да ме боклук

EN: Hit me, kick me
BG: Удари ме, ме удари

EN: You can never get me
BG: Никога не можеш да ме вземе

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: Some things in life they
BG: Някои неща в живота им

EN: just dont wanna see
BG: просто не искам да виждам

EN: But if Martin Luther was
BG: Но ако Мартин Лутер е

EN: livin, he wouldnt let
BG: живея, той уж да

EN: this be no, no
BG: това е не, не

EN: Skinhead, deadhead
BG: Skinhead, нерешителен човек

EN: Everybodys gone bad
BG: Everybodys Gone Bad

EN: Situation Segregarion
BG: Положението Разделение

EN: Everybody allegation
BG: Всички твърдения

EN: In the suite an the news
BG: В един апартамент на новини

EN: Everybody dogfood
BG: Всички dogfood

EN: kick me Hike me
BG: ритник ме Хайк

EN: Dont you wrong or
BG: Dont ви е грешна или

EN: right me
BG: прави ми

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас

EN: All I wann say is that
BG: Всичко, което Wann кажа е, че

EN: They dont really care
BG: Те не ми пука

EN: about us
BG: за нас