Artist: 
Search: 
Michael Jackson - Stranger In Moscow lyrics (Bulgarian translation). | I was wandering in the rain
, Mask of life, feelin' insane
, Swift and sudden fall from grace
,...
05:27
video played 3,516 times
added 9 years ago
Reddit

Michael Jackson - Stranger In Moscow (Bulgarian translation) lyrics

EN: I was wandering in the rain
BG: Бях скитащи в дъжда

EN: Mask of life, feelin' insane
BG: Маската на живота, чувстваш луд

EN: Swift and sudden fall from grace
BG: Бързо и внезапно падане от благодат

EN: Sunny days seem far away
BG: Слънчеви дни изглежда далеч

EN: Kremlin's shadow belittlin' me
BG: Сянката на Кремъл belittlin' мен

EN: Stalin's tomb won't let me be
BG: На Сталин гробницата няма да ме бъде

EN: On and on and on it came
BG: И на и на него дойде

EN: Wish the rain would just let me
BG: Искам дъжд ще просто да ме уведомите

EN: How does it feel (How does it feel)
BG: Как да се чувстват (как се чувстваш)

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: When you're alone
BG: Когато сте сами

EN: And you're cold inside
BG: И вие сте студено вътре

EN: Here abandoned in my fame
BG: Тук изоставени в моята слава

EN: Armageddon of the brain
BG: Армагедон на мозъка

EN: KGB was doggin' me
BG: КГБ е упорит ме

EN: Take my name and just let me be
BG: Вземете Моето име и просто нека да се

EN: Then a begger boy called my name
BG: След това begger момче на име моето име

EN: Happy days will drown the pain
BG: Щастливи дни ще се удави болката

EN: On and on and on it came
BG: И на и на него дойде

EN: And again, and again, and again...
BG: И отново и отново и отново...

EN: Take my name and just let me be
BG: Вземете Моето име и просто нека да се

EN: How does it feel (How does it feel)
BG: Как да се чувстват (как се чувстваш)

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel (How does it feel now)
BG: Как да се чувстват (как се чувстваш сега)

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: When you're alone
BG: Когато сте сами

EN: And you're cold inside
BG: И вие сте студено вътре

EN: How does it feel (How does it feel)
BG: Как да се чувстват (как се чувстваш)

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel (How does it feel now)
BG: Как да се чувстват (как се чувстваш сега)

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: How does it feel
BG: Как се чувстваш

EN: When you're alone
BG: Когато сте сами

EN: And you're cold inside
BG: И вие сте студено вътре

EN: Like stranger in Moscow
BG: Като чужденец в Москва

EN: Like stranger in Moscow
BG: Като чужденец в Москва

EN: We're talkin' danger
BG: Ние говорим опасност

EN: We're talkin' danger, baby
BG: Ние говорим опасност, бебе

EN: Like stranger in Moscow
BG: Като чужденец в Москва

EN: We're talkin' danger
BG: Ние говорим опасност

EN: We're talkin' danger, baby
BG: Ние говорим опасност, бебе

EN: Like stranger in Moscow
BG: Като чужденец в Москва

EN: I'm live in lonely
BG: Аз живея в самотен

EN: I'm live in lonely, baby
BG: Аз съм живея в самотен, бебе

EN: Stranger in Moscow
BG: Чужденец в Москва