Artist: 
Search: 
Michael Cretu - Your Favorite Toy lyrics (Bulgarian translation). | Only a game we used to play
, Little tin soldiers after school
, You had to win and I would say
,...
03:27
video played 777 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

Michael Cretu - Your Favorite Toy (Bulgarian translation) lyrics

EN: Only a game we used to play
BG: Само една игра, ние използвахме да играе

EN: Little tin soldiers after school
BG: Малко оловни войници след училище

EN: You had to win and I would say
BG: Трябваше да спечели и бих казал

EN: "Now that I'm dead you've lost your fool"
BG: "Сега, аз съм мъртъв сте загубили си глупак"

EN: I can hear you laughing
BG: Мога да чуя ви се смее

EN: Wasn't I your favourite toy?
BG: Не съм си любимата играчка?

EN: Only a life you threw away
BG: Само един живот хвърля

EN: Maybe you always played that game
BG: Може би ще винаги играе тази игра

EN: Did you believe your luck would stay?
BG: Е, че си късмет ще остане?

EN: Didn't you stand too near the flame?
BG: Не стоите прекалено близо до пламъка?

EN: I can hear you laughing
BG: Мога да чуя ви се смее

EN: I was just your favourite toy
BG: Аз бях просто си любимата играчка

EN: I can hear you laughing
BG: Мога да чуя ви се смее

EN: Wasn't I your favourite toy?
BG: Не съм си любимата играчка?

EN: Only a feeling since you've gone
BG: Само чувство тъй като сте преминали

EN: I'm not alone quite like before
BG: Аз не съм сам съвсем като преди

EN: If it's the game we played so long
BG: Ако това е играта играх толкова дълго

EN: Don't wanna lose it anymore
BG: Не искам да го загубя вече

EN: I can hear you laughing
BG: Мога да чуя ви се смее

EN: I am still your favourite toy
BG: Аз все още съм си любимата играчка