Artist: 
Search: 
Michael Bolton - To Love Somebody. lyrics (Bulgarian translation). | There's a light
, A certain kind of light
, That never shone on me
, I want my life to be
, To Lived...
03:40
video played 3,224 times
added 8 years ago
Reddit

Michael Bolton - To Love Somebody. (Bulgarian translation) lyrics

EN: There's a light
BG: Има светлина

EN: A certain kind of light
BG: Един определен вид на светлината

EN: That never shone on me
BG: Това никога не блестеше върху мен

EN: I want my life to be
BG: Искам животът ми да бъде

EN: To Lived with you, To lived with you
BG: Да Lived с вас да живее с вас

EN: There's a way
BG: Има начин

EN: Everybody say’s
BG: Всички казват 's

EN: To do each and every little thing
BG: Да направите всяко малко нещо

EN: But what does it bring
BG: Но какво пък въвеждат

EN: If I ain't got you, I ain't got you
BG: Ако аз не имаш ти, аз не се получи

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: Baby, You don't know what it's like
BG: Бебе, не знаете какво е искал

EN: Baby, you don't know what it's like
BG: Бебе, не знаете какво е искал

EN: To love somebody, to love somebody
BG: Да обичаш някого, да обичаш някого

EN: The way I love you
BG: Начина, по който аз ви обичам

EN: In my Mind
BG: В съзнанието ми

EN: I see your face again
BG: Виждам лицето си отново

EN: I know my frame of mind
BG: Знам, че моята нагласа

EN: You ain't got to be so blind
BG: Вие не трябва да бъде толкова сляп

EN: I'm blind, so very blind
BG: Аз съм сляп, толкова много сляп

EN: I'm a man
BG: Аз съм мъж

EN: Can't you see what I am
BG: Не виждаш ли, какво съм аз

EN: I live and breathe for you
BG: Аз живея и дишам за теб

EN: But what good does it do
BG: Но за какво го направи

EN: If I ain't got you If I ain't got you Baby
BG: Ако аз не ви имаш, ако аз не ти имаш бебе

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: You don't know what it's like
BG: Не знаете какво е искал

EN: Baby you don't know what it's like
BG: Бебе, не знаете какво е искал

EN: to love somebody to love somebody
BG: да обичаш някого да обичаш някого

EN: the way I love you
BG: начина, по който аз ви обичам

EN: Oh yeh
BG: О yeh

EN: you don't know what it’s like
BG: не знаете какво е искал

EN: Baby, you don't know what it’s like
BG: Бебе, не знаете какво е искал

EN: To love somebody, to love somebody, to love somebody
BG: Да обичаш някого, да обичаш някого, да обичаш някого

EN: you don't know,
BG: не знаете,

EN: To love somebody the way I love you. You don’t know
BG: Да обичаш някого начина, по който аз ви обичам. Вие не знаете

EN: To Love
BG: Да обичаш

EN: To love somebody to love somebody you don’t know
BG: Да обичаш някого да обичам някой, който не знае

EN: To love somebody to love somebody
BG: Да обичаш някого да обичаш някого

EN: the way I love you.
BG: начина, по който аз ви обичам.