Artist: 
Search: 
Mia Martina - Danse (feat. Dev) lyrics (Bulgarian translation). | [Verse]
, Tell me your secret’s my weakness
, I’m only here for the weekend
, I already got you...
03:23
video played 1,237 times
added 4 years ago
Reddit

Mia Martina - Danse (feat. Dev) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: Tell me your secret’s my weakness
BG: Кажи ми Тайната е моя слабост

EN: I’m only here for the weekend
BG: Аз съм тук само за уикенда

EN: I already got you thinking, thinking
BG: Аз вече имам теб мислене, мислене

EN: Like a wifey, husband
BG: Като wifey съпруг

EN: She never broke it
BG: Тя никога не го счупи

EN: Wants me to trust me
BG: Иска да ми се доверите

EN: [Verse]
BG: [Стихове]

EN: I’ll be the best thing you ever had
BG: Ще бъде най-доброто нещо някога сте имали

EN: You know I’m good but I’ve gone bad
BG: Вие знаете, аз съм добър но съм отишъл лошо

EN: You know I shoulda but I know I can
BG: Знаеш ли аз трябва да съм, но знам, че мога да

EN: Under the moon, grab my hand, hand
BG: Под Луната, Хвани ръката ми, ръка

EN: And let’s dance, put you in a trance
BG: И нека танц, ще ви постави в транс

EN: Like you were my man, like we was in France
BG: Като сте били мой човек, така е във Франция

EN: Let’s dance, put you in a trance
BG: Нека танц, ще ви постави в транс

EN: Like you were my man, like we was in France
BG: Като сте били мой човек, така е във Франция

EN: By the way I’m really
BG: Между другото аз съм наистина

EN: Tranquila, vito
BG: Tranquila, Вито

EN: Bonita, moves real slowly
BG: Бонита, движи реално бавно

EN: dance
BG: танц

EN: You and me, we are together
BG: Ти и аз, ние сме заедно

EN: Forever having fun, having
BG: Завинаги забавление, като

EN: Can’t stop moving til it’s over
BG: Не могат да спрат да се движат, докато тя е над

EN: Move your body
BG: Преместване на тялото си

EN: Having fun, having fun
BG: Като се забавляват, като забавно

EN: [Chorus 1]
BG: [Припев 1]

EN: When the music starts to play
BG: Когато музика започва да играе

EN: We can dance the night away
BG: Ние може да танцува цяла нощ

EN: I won’t let you get away tonight
BG: Аз няма да ви се размине довечера

EN: Once your body starts to move
BG: След като тялото ви започва да се движи

EN: I’m gonna let go of you
BG: Аз отивам да се пусне от вас

EN: There’s just one thing left to do tonight
BG: Има само едно нещо ляво да се направи тази вечер

EN: [Chorus 2]
BG: [Припев 2]

EN: Je veux danse… Danse
BG: Je veux danse... Найденова

EN: Je veux danse… Danse
BG: Je veux danse... Найденова

EN: Je veux danse… Danse y on danse
BG: Je veux danse... Danse y на Найденова

EN: Danse y on danse
BG: Danse y на Найденова

EN: Danse y on danse y on danse y on danse y on
BG: Danse y y Найденова Найденова y на danse y на

EN: Danse danse danse danse
BG: Найденова Найденова Найденова Найденова

EN: Je veux danse avec toi
BG: Je veux danse avec toi

EN: Je veux danse avec toi
BG: Je veux danse avec toi

EN: I know this love will last forever
BG: Знам, че тази любов ще продължи вечно

EN: Us together
BG: Нас заедно

EN: It was fun, it was fun
BG: Беше забавно, беше забавно

EN: Racing with the time and
BG: Надбягвания с времето и

EN: Til the morning
BG: До сутринта

EN: It was fun, it was fun
BG: Беше забавно, беше забавно

EN: [Chorus 1]
BG: [Припев1]

EN: When the music starts to play
BG: Когато музика започва да играе

EN: We can dance the night away
BG: Ние може да танцува цяла нощ

EN: I won’t let you get away tonight
BG: Аз няма да ви се размине довечера

EN: Once your body starts to move
BG: След като тялото ви започва да се движи

EN: I’m gonna let go of you
BG: Аз отивам да се пусне от вас

EN: There’s just one thing left to do tonight
BG: Има само едно нещо ляво да се направи тази вечер

EN: [Chorus 2]
BG: [Припев 2]

EN: Je veux danse… Danse
BG: Je veux danse... Найденова

EN: Je veux danse… Danse
BG: Je veux danse... Найденова

EN: Je veux danse… Danse y on danse
BG: Je veux danse... Danse y на Найденова

EN: Danse y on danse
BG: Danse y на Найденова

EN: Danse y on danse y on danse y on danse y on
BG: Danse y y Найденова Найденова y на danse y на

EN: Danse danse danse danse
BG: Найденова Найденова Найденова Найденова

EN: Je veux danse avec toi
BG: Je veux danse avec toi

EN: Je veux danse avec toi
BG: Je veux danse avec toi

EN: Danse y on danse y on danse y on danse y on
BG: Danse y y Найденова Найденова y на danse y на

EN: Danse danse danse danse
BG: Найденова Найденова Найденова Найденова

EN: [Chorus 1]
BG: [Припев 1]

EN: When the music starts to play
BG: Когато музика започва да играе

EN: We can dance the night away
BG: Ние може да танцува цяла нощ

EN: I won’t let you get away tonight
BG: Аз няма да ви се размине довечера

EN: Once your body starts to move
BG: След като тялото ви започва да се движи

EN: I’m gonna let go of you
BG: Аз отивам да се пусне от вас

EN: There’s just one thing left to do tonight
BG: Има само едно нещо ляво да се направи тази вечер

EN: [Chorus 2]
BG: [Припев 2]

EN: Je veux danse… Danse
BG: Je veux danse... Найденова

EN: Je veux danse… Danse
BG: Je veux danse... Найденова

EN: Je veux danse… Danse y on danse
BG: Je veux danse... Danse y на Найденова

EN: Danse y on danse
BG: Danse y на Найденова

EN: Danse y on danse y on danse y on danse y on
BG: Danse y y Найденова Найденова y на danse y на

EN: Danse danse danse danse
BG: Найденова Найденова Найденова Найденова

EN: Je veux danse avec toi
BG: Je veux danse avec toi