Artist: 
Search: 
Metallica - The Day That Never Comes lyrics (Bulgarian translation). | Born to push you around
, You better just stay down
, You pull away, he hits the flesh
, You hit the...
08:30
video played 2,515 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Metallica - The Day That Never Comes (Bulgarian translation) lyrics

EN: Born to push you around
BG: Роден да ви изтласка

EN: You better just stay down
BG: По-добре просто си стоят надолу

EN: You pull away, he hits the flesh
BG: Ви дърпат, той удари плът

EN: You hit the ground
BG: Удари на земята

EN: Mouths so full of lies
BG: Устата толкова пълен с лъжи

EN: Tend to black your eyes
BG: Са склонни да черни очи

EN: Just keep them closed
BG: Просто да ги затвори

EN: Keep praying, just keep waiting
BG: Дръжте се моли, да чакат

EN: Waiting for the one
BG: Чакам за този

EN: The day that never comes
BG: Деня, в който никога не идва

EN: When you stand up and feel the warmth
BG: Когато се изправи и да усетите топлина

EN: But the sunshine never comes, no
BG: Но слънцето никога не идва, не

EN: No, the sunshine never comes
BG: Не, слънце никога не идва

EN: Push you cross that line
BG: Бутам ти по тази линия

EN: Just stay down this time
BG: Просто си стоят по този път

EN: Hiding yourself, crawling yourself
BG: Скриване на себе си, себе си пълзи

EN: You'll have your time
BG: Ще имате време

EN: God, I'll make them pay
BG: Бог, аз ще да ги плати

EN: Take it back one day
BG: Го вземат обратно един ден

EN: I'll end this day
BG: Ще завърша този ден

EN: I'll splatter color on this grave
BG: Аз ще пръски цвят на настоящото гроб

EN: Waiting for the one
BG: Чакам за този

EN: The day that never comes
BG: Деня, в който никога не идва

EN: When you stand up and feel the warmth
BG: Когато се изправи и да усетите топлина

EN: But the sunshine never comes
BG: Но слънцето никога не идва

EN: Love is a four letter word
BG: Любовта е четири буквена дума

EN: And never spoken here
BG: И никога не говори тук

EN: Love is a four letter word
BG: Любовта е четири буквена дума

EN: Here in this prison
BG: Тук в този затвор

EN: I suffer this no longer
BG: Аз страдат това вече

EN: I'll put it into this I swear
BG: Аз ще го постави в това кълна се

EN: This I swear the sun will shine
BG: Това кълна, че слънцето ще изгрее

EN: This I swear, this I swear
BG: Кълна се, това, това Кълна се

EN: This I swear!
BG: Това, кълна се!