Artist: 
Search: 
Memphis Bleek - Memphis Bleek Is... lyrics (Bulgarian translation). | Memph Bleek is murda
, Memph Bleek is drugs
, Memph Bleek is money
, Memph Bleek is money holda
,...
03:31
video played 3,049 times
added 7 years ago
by hiphop4life92i
Reddit

Memphis Bleek - Memphis Bleek Is... (Bulgarian translation) lyrics

EN: Memph Bleek is murda
BG: Memph Bleek е Murda

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is money holda
BG: Memph Bleek е пари holda

EN: Shot caller, blunt smoka, hot roller
BG: Заснет абонати, тъп smoka, горещи валяк

EN: Memph Bleek is murda
BG: Memph Bleek е Murda

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money holda
BG: Memph Bleek е пари holda

EN: Shot caller, blunt smoka, hot roller
BG: Заснет абонати, тъп smoka, горещи валяк

EN: Memph Bleek where the hoez at be where the dough at
BG: Memph Bleek когато hoez на тестото е там, където най-

EN: Treez, yo I blow dat C's yo I hold that
BG: Treez, йо засвиря DAT C на йо твърдя, че

EN: Guns, yo I tote that O's, sold that
BG: Оръжие, йо аз мъкна, че О-та, които се продават, че

EN: Blow niggaz for stuntin', fuck y'all frontin'
BG: Blow негри за stuntin', мамка му всички вие Предните

EN: The war you could get that spit till I sip that
BG: Колкото война може да се плюе, че докато не глътка, че

EN: Gunz, neva sit back money I'ma get that
BG: Gunz, никога да седнете пари съм се, че

EN: Mind I don't play y'all Bleek's still the same y'all
BG: Mind Не всички вие играете Bleek все още е на всички вие също

EN: Aim the rod then I blaze the squad
BG: Цел на пръта след това пожар в отбора

EN: All the hoez roll the weed up, you know that it's G's up
BG: Всички hoez преобръщане на трева, вие знаете, че това е G става

EN: Roll till you eat some I flow for the threesomes
BG: Roll докато не яде аз потоци за тройки

EN: Chickens I don't need them snitches I'ma see them
BG: Пилета, аз не се нуждаят от тях snitches съм ги види

EN: Meet 'em with the gunz and heat 'em with the one's
BG: Запознайте ги с Gunz и топлина ги с човек

EN: If you feel that you die-proof, .45 proof
BG: Ако мислите, че сте майстор на доказателство, доказателство 0.45

EN: I'll find where they hide you, outline you
BG: Ще намеря, където те се криеш, можете очертае

EN: You niggaz know the name and my bitches know the game
BG: Вие негра знаете името ми и кучки знам играта

EN: I'm in it for life and want all y'all to say
BG: Аз съм в нея за цял живот и искам всички вие да се каже всички

EN: Money, drugs, murder for life, what you think y'all?
BG: Пари, наркотици, убийства за цял живот, това, което всички вие мислите?

EN: Memph Bleek is murda
BG: Memph Bleek е Murda

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is money holda
BG: Memph Bleek е пари holda

EN: Shot caller, blunt smoka, hot roller
BG: Заснет абонати, тъп smoka, горещи валяк

EN: Memph Bleek is murda
BG: Memph Bleek е Murda

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money holda
BG: Memph Bleek е пари holda

EN: Shot caller, blunt smoka, hot roller
BG: Заснет абонати, тъп smoka, горещи валяк

EN: Yo these streets, I control now creep on the low now
BG: Ей тези улици, да контролирам сега пълзят по ниски,

EN: Empty and reload now see me on the flow now
BG: Празните и презаредите сега ме видят на потока сега

EN: Drugs I could move quick thug on my new strip
BG: Наркотиците аз можех да се движа бързо гангстер на новия ми лента

EN: Pump till I move bricks floss till I lose chips
BG: Помпа, докато не се движат тухли конци, докато не губят чипове

EN: Flow got it gemmed up, accord got it rimmed up
BG: Flow ли го gemmed се, имам го съгласие рамките на

EN: Roll wit da dog on top is where you end up
BG: Roll куче остроумие га на върха е мястото, където в крайна сметка

EN: Ride in a hot whip live in a hot crib
BG: Ride в гореща камшик живо в гореща яслите

EN: Spend what you got Memph I'm about that hot shit
BG: Прекарайте това, което имаш Memph Аз съм за това горещо глупости

EN: Bitches give me brain now Bleek do his thang now
BG: Bitches ми даде мозък сега Bleek върши Thang сега

EN: Eat 'em hoez the same now creep in the game now
BG: Яжте ги'hoez същото сега пълзене в играта сега

EN: Lay up wit the right bird, me, I'm tryin to slice first
BG: Поставя се остроумие правото птица, аз, аз се опитвам да разделят първото

EN: Tryin' to flow suttin' you go head and owe suttin'
BG: Опитвате се да suttin поток'и да отидете на главата и дължа suttin"

EN: I'm high roll suttin', you die if you know suttin'
BG: Аз съм висока преобръщане suttin', ще умреш, ако знаете suttin"

EN: And break me off wit some of the O's or suttin'
BG: И ме скъса остроумие някои от suttin О, или'

EN: The M E M P H man, Memph Bleek don't play
BG: Мъжът MEMPH, Memph Bleek не играят

EN: We all gotta eat swizz beats make 'em say
BG: Ние всички трябва да ядат Ейкън, Суиз Бийтс да ги каже

EN: Money, drugs, murda for life, what you think y'all huh?
BG: Пари, наркотици, Murda за цял живот, какво мислите всички вие нали?

EN: Memph Bleek is murda
BG: Memph Bleek е Murda

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is money holda
BG: Memph Bleek е пари holda

EN: Shot caller, blunt smoka, hot roller
BG: Заснет абонати, тъп smoka, горещи валяк

EN: Memph Bleek is murda
BG: Memph Bleek е Murda

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money holda
BG: Memph Bleek е пари holda

EN: Shot caller, blunt smoka, hot roller
BG: Заснет абонати, тъп smoka, горещи валяк

EN: Memph Bleek is murda
BG: Memph Bleek е Murda

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is money holda
BG: Memph Bleek е пари holda

EN: Shot caller, blunt smoka, hot roller
BG: Заснет абонати, тъп smoka, горещи валяк

EN: Memph Bleek is murda
BG: Memph Bleek е Murda

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is money
BG: Memph Bleek е пари

EN: Memph Bleek is drugs
BG: Memph Bleek е наркотици

EN: Memph Bleek is money holda
BG: Memph Bleek е пари holda

EN: Shot caller, blunt smoka, hot roller
BG: Заснет абонати, тъп smoka, горещи валяк