Artist: 
Search: 
Melanie C - Northern Star lyrics (Bulgarian translation). | They tried to catch a falling star.
, Thinking that she had gone too far.
, She did but kept it...
03:57
video played 166 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Melanie C - Northern Star (Bulgarian translation) lyrics

EN: They tried to catch a falling star.
BG: Те се опитаха да хванеш падаща звезда.

EN: Thinking that she had gone too far.
BG: Мисля, че тя е отишъл твърде далеч.

EN: She did but kept it hidden well.
BG: Тя е, но го добре скрити.

EN: Until she cracked and then she fell.
BG: Докато тя смахнат и след това тя падна.

EN: If all the history is true.
BG: Ако цялата история е вярно.

EN: She's gonna end up just like you.
BG: Тя е ще свърши точно като теб.

EN: You made it to the other side.
BG: Направихте го от другата страна.

EN: But tell me who will be my guide.
BG: Но кажи ми кой ще бъде моя гид.

EN: They build you up so they can tear you down.
BG: Те изграждат ви така че те могат да ви свалям.

EN: Trust the ocean you'll never drown.
BG: Доверие океана, никога не ще се удави.

EN: Who is next? Who's gonna steal your crown?
BG: Кой е следващият? Кой ще открадне короната?

EN: You'll see.
BG: Ще видите.

EN: I have learnt my lesson well.
BG: Научих урока си добре.

EN: The truth is out there I can tell.
BG: Истината е някъде там, мога да кажа.

EN: Don't look back and don't give in to their lies and goodbyes.
BG: Не поглеждай назад и не давайте в до техните лъжи и сбогувания.

EN: Northern Star.
BG: Северна звезда.

EN: Fulfil the longing in your heart.
BG: Изпълни копнежа в сърцето си.

EN: Then we will never be apart.
BG: След това ние никога не ще се разделим.

EN: And if they dare to question you.
BG: И ако те се осмеляват да ви въпрос.

EN: Just tell them that our love is true.
BG: Просто им кажи, че нашата любов е истинска.

EN: They buy your dreams so they can sell your soul.
BG: Те купуват вашите мечти, така че те могат да продават душата си.

EN: Is it any wonder we've lost control?
BG: Чудно ли е ние сме загубили контрол?

EN: Feelings come, feelings go.
BG: Чувства, чувства отиват.

EN: I have learnt my lesson well.
BG: Научих урока си добре.

EN: The truth is out there I can tell.
BG: Истината е някъде там, мога да кажа.

EN: Don't look back and don't succumb to their lies and goodbyes.
BG: Не поглеждай назад и не се поддават на техните лъжи и сбогувания.

EN: Live your life without regret.
BG: Живо живота си без съжаление.

EN: Don't be someone who they forget.
BG: Не е някой, който те забравят.

EN: When you're lost reach out for me.
BG: Когато сте загубени, достигне за мен.

EN: And you'll see she's not far.
BG: И вие ще видите, тя не е далеч.

EN: Northern Star.
BG: Северна звезда.

EN: Northern Star.
BG: Северна звезда.

EN: I have learnt my lesson well.
BG: Научих урока си добре.

EN: The truth is out there I can tell.
BG: Истината е някъде там, мога да кажа.

EN: Don't look back and don't succumb to their lies and goodbyes.
BG: Не поглеждай назад и не се поддават на техните лъжи и сбогувания.

EN: Live your life without regret.
BG: Живо живота си без съжаление.

EN: Don't be someone who they forget.
BG: Не е някой, който те забравят.

EN: When you're lost reach out for me.
BG: Когато сте загубени, достигне за мен.

EN: And you'll see she's not far.
BG: ИВие ще видите, тя не е далеч.

EN: Northern Star.
BG: Северна звезда.

EN: Northern Star.
BG: Северна звезда.

EN: Northern Star.
BG: Северна звезда.