Artist: 
Search: 
Melanie C - Going Down lyrics (Bulgarian translation). | How come I didn't see you were makin' fun of me?
, How dare you change the rules? You made me look a...
03:35
video played 83 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Melanie C - Going Down (Bulgarian translation) lyrics

EN: How come I didn't see you were makin' fun of me?
BG: Как така не видя ли са били изкара забавно за мен?

EN: How dare you change the rules? You made me look a fool
BG: Как смееш да променят правилата? Ти ме накара да гледам един глупак

EN: Well now you're gonna see, the last laugh's not on me
BG: Ами сега ще видите, смее на не на мен

EN: What am I gonna do to get my revenge on you?
BG: Какво ще направя, за да си отмъщение върху вас?

EN: You're goin' down, goin' down
BG: Ти си отива надолу, отива надолу

EN: Was it just another line or did I misread the sign?
BG: Това е просто още един ред или аз тълкувам погрешно знак?

EN: What else could I do? I was so into you
BG: Какво друго можех да направя? Бях толкова в теб

EN: With all this bad luck I've had, my karma must be bad
BG: С всички лош късмет съм имал моята карма трябва да бъде лош

EN: You played your little game, oh what a shame
BG: Сте играли си малка игра, о какъв срам

EN: You're goin' down, goin' down, goin' down
BG: Ти си отива надолу, отива надолу, отива надолу

EN: I'm singin' it loud and I don't care
BG: Аз съм го Пей силен и не ми пука

EN: I'm singin' it proud everywhere
BG: Аз съм го Пей горд навсякъде

EN: Now I feel no remorse, my life is back on course
BG: Сега се чувствам без угризения, животът ми е отново на курс

EN: From this little hitch I have become a superbitch
BG: От този малък благополучно са станали superbitch

EN: But don't be afraid by that confession I've made
BG: Но не се страхувайте от тази изповед, сте направили

EN: I am not a whore, I have gone hardcore
BG: Аз не съм курва, аз са преминали хардкор

EN: You're goin' down, goin' down
BG: Ти си отива надолу, отива надолу

EN: Goin' down, goin' down
BG: Отива надолу, отива надолу

EN: I'm singin' it loud and I don't care
BG: Аз съм го Пей силен и не ми пука

EN: I'm singin' it proud everywhere
BG: Аз съм го Пей горд навсякъде

EN: I'm singin' it loud and I don't care
BG: Аз съм го Пей силен и не ми пука

EN: I'm singin' it proud everywhere
BG: Аз съм го Пей горд навсякъде