Artist: 
Search: 
Megadeth - Peace Sells lyrics (Bulgarian translation). | What do you mean, "I don't believe in God"?
, I talk to him every day.
, What do you mean, "I don't...
03:57
video played 825 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Megadeth - Peace Sells (Bulgarian translation) lyrics

EN: What do you mean, "I don't believe in God"?
BG: Какво искаш да кажеш, "Аз не вярвам в Бога"?

EN: I talk to him every day.
BG: Аз говоря с него всеки ден.

EN: What do you mean, "I don't support your system"?
BG: Какво искаш да кажеш, "Аз не подкрепям вашата система"?

EN: I go to court when I have to.
BG: Аз отивам в съда, когато трябва да.

EN: What do you mean, "I can't get to work on time"?
BG: Какво искаш да кажеш, "Не може да получи да работи по време"?

EN: I got nothing better to do
BG: Аз имам нищо по-добре да се направи

EN: And, what do you mean, "I don't pay my bills"?
BG: И какво значи, "Аз не плащам сметки"?

EN: Why do you think I'm broke? Huh?
BG: Защо мислиш, че аз съм счупи? Нали?

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: If there's a new way,
BG: Ако има нов начин,

EN: I'll be the first in line.
BG: Ще бъде първият в линия.

EN: But, it better work this time.
BG: Но, то по-добре работи това време.

EN: What do you mean, "I hurt your feelings"?
BG: Какво искаш да кажеш, "Аз боли чувствата си"?

EN: I didn't know you had any feelings.
BG: Не знаех, че имаш някакви чувства.

EN: What do you mean, "I ain't kind"?
BG: Какво искаш да кажеш, "Аз не е вид"?

EN: I'm just not your kind.
BG: Аз просто не съм си вид.

EN: What do you mean, "I couldn't be the president of the United States of America"?
BG: Какво искаш да кажеш, "Не може да бъде президент на Съединените щати на Америка"?

EN: Tell me something, it's still "We the people", right?
BG: Кажи ми нещо, тя все още е "Ние хората", нали?

EN: [Chorus: (repeat)]
BG: [Припев: (повтори)]

EN: If there's a new way
BG: Ако има нов начин

EN: I'll be the first in line,
BG: Ще бъде първият в линия,

EN: But, it better work this time.
BG: Но, то по-добре работи това време.

EN: Can you put a price on peace?
BG: Може да се определи цена на мира?

EN: Peace,
BG: Мир,

EN: Peace sells...,
BG: Продава мир...,

EN: Peace,
BG: Мир,

EN: Peace sells...,
BG: Продава мир...,

EN: Peace sells...,but who's buying?
BG: Мир продава..., но кой е купуват?

EN: Peace sells...,but who's buying?
BG: Мир продава..., но кой е купуват?

EN: Peace sells...,but who's buying?
BG: Мир продава..., но кой е купуват?

EN: Peace sells...,but who's buying?
BG: Мир продава..., но кой е купуват?

EN: [n+1 times more]
BG: [n + 1 пъти повече]

EN: No, peace sells...
BG: Не, продава мир...