Artist: 
Search: 
Matisyahu - Warrior lyrics (Bulgarian translation). | You're the son of his majesty
, Remember how it used to be
, In the light of day it's easy to see
,...
04:37
video played 1,087 times
added 7 years ago
Reddit

Matisyahu - Warrior (Bulgarian translation) lyrics

EN: You're the son of his majesty
BG: Вие сте син на Негово Величество

EN: Remember how it used to be
BG: Помня как тя да се използва

EN: In the light of day it's easy to see
BG: В светлината на деня е лесно да се види

EN: Now it's nighttime
BG: Сега е нощта

EN: You had to leave
BG: Трябваше да напусне

EN: Separated from the king
BG: Отделени от краля

EN: Now the water's rushing and you keep trying to swim against the stream
BG: Сега бързам на водата и да се опитва да плува срещу течението

EN: And it seems, like your not moving the many water's gushing you gasp for air
BG: И изглежда, като си не се движат много вода бликащ задъхвате за въздух

EN: Almost drowning ears ringing, once upon a time we were singing
BG: Почти удавяне ушите шум, имало едно време сме били пеене

EN: One day the trees will stand and clap hands
BG: Един ден дърветата ще стоят и ръкопляскане ръце

EN: Stream of thought getting caught in the klipa, this place is just a shell, external
BG: Поток на мисълта да се хванат в klipa, това място е просто обвивка, външни

EN: Egos swell, that one'll burn ya, we fell a long way down, that eternal frown'll get you
BG: Его надуе, че един ще изгори ya, ние падна дълъг път, този вечен намръщване ще ви се

EN: You look vexed it's the dregs, the yetzer hara's lurking
BG: Търсите обиден е утайка, дебнат hara yetzer

EN: Trying to make you forget we got a job to do
BG: Се опитва да ви накара да забравите, имаме работа за вършене

EN: You're a priest and a prince and you can't be moved
BG: Вие сте един свещеник и един принц и вие не може да бъде преместен

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: You're a warrior, Fighting for your soul
BG: Вие сте войник, борбата за вашата душа

EN: Taken from a world above, and brought down to a world below
BG: От един свят по-горе и носи до един свят по-долу

EN: Re-united, re-united return the princess to the king,
BG: Обединени, Обединени връщане принцеса на краля,

EN: Re-united, re-united, she's been taken for so long
BG: Обединят, обединят, тя е взето толкова дълго време

EN: Re-united, re-united and then she'll be filled with joy
BG: Повторно Юнайтед, Юнайтед отново и след това тя ще се напълни с радост

EN: Re-united, re-united like the days of her youth
BG: Повторно Юнайтед, Юнайтед отново като в дните на младостта си

EN: Descended to the pit
BG: Слязъл до ямата

EN: What's this feeling can't get rid of it
BG: Какво е това чувство не може да се отърве от него

EN: Soul sick
BG: Душата болна

EN: Can't seem to shake it
BG: Може да не изглежда да се разклаща

EN: When one retires at night weeping, joy will come in the morning
BG: Когато един се оттегли в нощта плач, радост ще дойде на сутринта

EN: You made my mountain stand strong
BG: Направихте ми планина стои силна

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Like and ancient memory
BG: Подобни и древната памет

EN: Remember how it used to be
BG: Помня как тя да се използва

EN: Close your eyes and breath in
BG: Затворете очи и дъх в

EN: That's the scent of freedom
BG: Етоаромата на свободата

EN: Ringing across the sea
BG: Звънене през морето

EN: Land of milk and honey
BG: Земя от мляко и мед

EN: One day will wake up from this dream and we'll stop sleeping,
BG: Един ден ще се събуди от този сън и ще спра да спи,

EN: Oh, yo, then we'll see clearly
BG: О Йо, тогава ще видим ясно

EN: [Chorus]
BG: [Хора]