Artist: 
Search: 
Mateo Amarei - Ordinary World lyrics (Bulgarian translation). | Oh this is my ordinary world 
, Yeah let’s go 
, I was searching ordinary guy 
, But you and i you...
03:49
video played 137 times
added 6 years ago
Reddit

Mateo Amarei - Ordinary World (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh this is my ordinary world
BG: О, това е Моят обикновени свят

EN: Yeah let’s go
BG: Нека да отида

EN: I was searching ordinary guy
BG: Аз бях търсене обикновен човек

EN: But you and i you and i are ordinary girl
BG: Но вие и аз и аз са обикновени момиче

EN: We stuck in, we stuck in this ordinary world
BG: Ние остана в, ние остана в този обикновен свят

EN: When i met you in high school
BG: Когато те срещнах в гимназията

EN: You had so much going for you
BG: Имаше толкова много става за вас

EN: i was on the football team
BG: Аз бях на футболен отбор

EN: and you were class president tryin to change the same
BG: и вие сте били клас президент, опитвам къмпромяна същото

EN: i had it bad for you it was like wasa satr
BG: Аз го е лошо за вас беше като wasa satr

EN: play my positon on that bench
BG: играя моята позиция на тази пейка

EN: life is such a bitch
BG: Животът е такава кучка

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: You have every got ..going crazy
BG: Имате всеки имам...полудявам

EN: i had no one left knew i was there
BG: Имах един ляв знаех, че съм там

EN: i want you to know
BG: Искам да знам

EN: That i hated you were mine
BG: Че мразех сте са мои

EN: Extraordinary girl in my ordinary world
BG: Изключително момиче в моя обикновени свят

EN: Extraordinary girl in my ordinary world
BG: Изключително момиче в моя обикновени свят

EN: Why can’t you be my girl
BG: Защо не може да бъде моето момиче

EN: Extraordinary girl , why can’t you be my girl
BG: Изключително момиче, защо не може да бъде моето момиче

EN: in.. my ordinary world
BG: в... Моят обикновени свят

EN: Extraordinary girl
BG: Изключително момиче

EN: I’m living in my worse nightmare
BG: Аз съм, живеещи в по-лошо ми кошмар

EN: She statin search .. everybody knows and it’s nothing
BG: Тя статин търсене... всеки знае, и това не е нищо

EN: What am i to do confess my love and give a ..
BG: Какво съм аз да призная, моята любов и даде...

EN: I think I’ll keep my private tight and keep my ..
BG: Мисля, че ще запази ми частни здраво и да ми...

EN: And no surprise that she was home coming ..queen
BG: И изненада, че тя е Начало идващи...кралица

EN: And i was in the crowd with my .. wishin she was her
BG: И аз бях в тълпата с моя... искам тя е я

EN: It was so pathetic the epidemic of lane
BG: Това е толкова жалко на епидемията от Лейн

EN: In my position all that ..think that life is just a ..
BG: В моята позиция всичко, което...Мисля, че животът е просто...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: And i think it’s time to find my way to you
BG: И аз мисля, че е време да намери своя път към теб

EN: No more denying word
BG: Няма повече отказващата дума

EN: No i deserve
BG: Не заслужавам

EN: I’m one remains something to you
BG: Аз съм един остава нещо за вас

EN: Get away from me you’re so invisible
BG: Получи от мен сте толкова невидим

EN: If you give me a chance I’ll change your life
BG: Ако ми дадете шанс аз щепромени живота си

EN: I’ll change your life
BG: Аз ще промени живота ви

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]