Artist: 
Search: 
Reddit

Maskatesta - Tu Que Pediras..?? lyrics

tee diiree una vez mass, lo quee pido por tii
cuaando tee vaas
tee recoordaree unaa vezz mas
lo quee pidoo porr tii cuaando tee vass...

io pedire a laa lunaa q tee cuubraa x esas callees obsscuuraas
pediire al sol q tee alumbree cuandoo no estee yoo
io pediire a loss 4 vieentos q tee manden mi pensamieentoo
pediire a laa lluviia q tee mojee toda tu fiiguuraa
tu quee pediirass,, tu qq pediiras,, q pediiraas ??