Artist: 
Search: 
Martina McBride - Concrete Angel lyrics (Bulgarian translation). | She walks to school with the lunch she packed
, Nobody knows what she's holdin' back
, Wearin' the...
04:08
video played 1,925 times
added 6 years ago
Reddit

Martina McBride - Concrete Angel (Bulgarian translation) lyrics

EN: She walks to school with the lunch she packed
BG: Тя ходи на училище с обяд, тя опаковани

EN: Nobody knows what she's holdin' back
BG: Никой не знае, какво тя е holdin' назад

EN: Wearin' the same dress she wore yesterday
BG: Носи на една и съща рокля тя носеше вчера

EN: She hides the bruises with linen and lace
BG: Тя скрива набивания с бельо и дантела

EN: The teacher wonders but she doesn't ask
BG: Учителят чудеса, но тя не поиска

EN: It's hard to see the pain behind the mask
BG: Това е трудно да се види болката зад маската

EN: Bearing the burden of a secret storm
BG: Носещи тежестта на тайна буря

EN: Sometimes she wishes she was never born
BG: Понякога тя желае, тя никога не е родена

EN: Through the wind and the rain
BG: Чрез вятъра и дъжда

EN: She stands hard as a stone
BG: Тя стои твърди като камък

EN: In a world that she can't rise above
BG: В един свят, който тя не може да се издигнем над

EN: But her dreams give her wings
BG: Но мечтите си дават крилата си

EN: And she flies to a place where she's loved
BG: И тя лети до място, където тя е обичал

EN: Concrete angel
BG: Бетон Ангел

EN: Somebody cries in the middle of the night
BG: Някой плаче в средата на нощта

EN: The neighbors hear, but they turn out the lights
BG: Съседите чувам, но те се окажат светлините

EN: A fragile soul caught in the hands of fate
BG: Крехка душа, уловени в ръцете на съдбата

EN: When morning comes it'll be too late
BG: Когато сутрин идва тя ще бъде твърде късно

EN: [Repeat Chorus]
BG: [Припев се повтаря]

EN: A statue stands in a shaded place
BG: А статуя стои на засенчено място

EN: An angel girl with an upturned face
BG: Ангел момиче с обърнатата лице

EN: A name is written on a polished rock
BG: Име е написано на полиран камък

EN: A broken heart that the world forgot
BG: Разбито сърце, че светът забравих

EN: [Repeat Chorus]
BG: [Припев се повтаря]