Artist: 
Search: 
Marques Houston - Pullin' On Her Hair lyrics (Bulgarian translation). | Pullin' on her, pullin', pullin' on her hair
, Pullin' on her, pullin', pullin' on her hair
,...
03:24
video played 3,158 times
added 8 years ago
Reddit

Marques Houston - Pullin' On Her Hair (Bulgarian translation) lyrics

EN: Pullin' on her, pullin', pullin' on her hair
BG: Притискайки'на нея, притискайки", притискайки'на косата си

EN: Pullin' on her, pullin', pullin' on her hair
BG: Притискайки'на нея, притискайки", притискайки'на косата си

EN: Pullin' on her, pullin', pullin' on her hair
BG: Притискайки'на нея, притискайки", притискайки'на косата си

EN: I love it when she wear her hair down to her shoulders
BG: Обичам, когато тя носи косата си до раменете

EN: And she know if she come over then I'ma fold her
BG: И тя знае, ако тя дойде след това аз съм над нея пъти

EN: Already told her, I'm like a boulder
BG: Вече си казал, аз съм като камък

EN: Hit it 'til she feelin' like she tipsy, but she sober
BG: Хит това по-рано тя чувства като тя пиянско, но трезвен

EN: Just curled her hair though she know that I'ma mess it up
BG: Просто навита косата си все пак тя знае, че аз съм го обърквам

EN: But she don't care 'cause she been wantin' me to sex her up
BG: Но тя не ми пука, защото тя е wantin ме с пола си се

EN: And when we finished, she can pin it up
BG: И когато сме готови, тя може да го забождам

EN: She love it when I
BG: Тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She love it when I
BG: Тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She loves it when I
BG: Тя го обича, когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She loves it when I
BG: Тя го обича, когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She love it when I'm
BG: Тя го обичам, когато аз съм

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She love it when I
BG: Тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She buzzin' when I
BG: Тя buzzin', когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She cussin' when I
BG: Тя cussin', когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: I even love it when she wear her hair in corn rows
BG: Аз дори го обичам, когато тя носи косата си в редовете царевица

EN: But she know when we finished she gon' have an afro
BG: Но тя знае кога сме готови тя гони'имат афро

EN: And she ain't trippin', man, what is she gon' get mad for?
BG: И тя не е Trippin ', човече, какво е тя гони'се сърди за?

EN: Needed something new while sneaking in your back door
BG: Нужда нещо ново, докато се промъква в гръб вратата

EN: Oh, whoa, I'ma stretch her out down on that floor
BG: О, чакай, аз съм си на определени участъци на този етаж

EN: And if her hair too short, she can add more
BG: И ако косата си прекалено кратко, тя може да добавите повече

EN: If her hair too short, she can add more
BG: Ако косата си прекалено кратко, тя може да добавите повече

EN: 'Cause she love it when I
BG: Защото тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She love it when I
BG: Тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She buzzin' when I
BG: Тя buzzin', когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She cussin' when I
BG: Тя cussin', когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: Ooh, she love it when I
BG: О, тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She love it when I
BG: Тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She buzzin' when I
BG: Тя buzzin', когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She cussin' when I
BG: Тя cussin', когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: [Rick Ross:]
BG: [Rick Ross:]

EN: Her performance stellar, so I gotta tell her
BG: Нейното изпълнение звездна, така че аз трябва да кажа си

EN: My paper hella def, my Ferrari yella
BG: Моята дефиниция хартия Хела, ми Ferrari Yella

EN: Versace robes by Donatella
BG: Versace дрехи от Донатела

EN: I got Navy guns, boats like a sailor
BG: Имам ВМС оръжия, кораби като моряк

EN: Pullin' on her hair, borne a brother's stare
BG: Притискайки'на косата си, поемат един поглед на брат си

EN: Kissin' on her neck, this gon' be a while
BG: Kissin'на врата си, това гони" се известно време

EN: I'm a bad boy, yeah, I'ma tie her down
BG: Аз съм лошо момче, да, аз съм я завърже надолу

EN: Pullin' on her hair when I tie her down
BG: Притискайки'на косата, когато я ограничавам

EN: Who your first was, that don't matter now
BG: Кой първата си беше, че не са от значение сега

EN: That's long and gone, and I just want to tie you down
BG: Това е дълъг и няма, а аз просто искам да ви ограничавам

EN: Who your first was, that don't matter now
BG: Кой първата си беше, че не са от значение сега

EN: I came along, and I just want to tie you down
BG: Дойдох заедно, а аз просто искам да ви ограничавам

EN: Ooh, she love it when I
BG: О, тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She love it when I
BG: Тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She buzzin' when I
BG: Тя buzzin', когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She's cussin' when I
BG: Тя е cussin', когато се

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: Ooh, she love it when I
BG: О, тя го обичам, когато аз

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She loves it when
BG: Тя го обича, когато

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She's buzzin'
BG: Тя е buzzin'

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: She's cussin'
BG: Тя е cussin'

EN: (Pullin' on her hair, pullin', pullin' on her hair)
BG: (Притискайки'на косата си, притискайки", притискайки'на косата)

EN: Pullin' on her, pullin', pullin' on her hair
BG: Притискайки'на нея, притискайки", притискайки'на косата си

EN: Pullin' on her, pullin', pullin' on her hair
BG: Притискайки'на нея, притискайки", притискайки'на косата си

EN: Pullin' on her, pullin', pullin' on her hair
BG: Притискайки'на нея, притискайки", притискайки'на косата си