Artist: 
Search: 
Marlon Roudette - New Age lyrics (Bulgarian translation). | If love was a word, I don’t understand.
, The simplest sound, With four letters.
, Whatever it...
03:10
video played 922 times
added 6 years ago
Reddit

Marlon Roudette - New Age (Bulgarian translation) lyrics

EN: If love was a word, I don’t understand.
BG: Ако любовта е дума, не разбирам.

EN: The simplest sound, With four letters.
BG: -Простият звук, с четири букви.

EN: Whatever it was, I’m over it now.
BG: Каквото и да е, аз съм над него сега.

EN: With every day, It gets better.
BG: С всеки ден той получава по-добре.

EN: (Refrain) : Are you loving pain, loving the pain?
BG: (Припева): ли нежен болка, нежен болката?

EN: And with everyday, everyday
BG: И с всеки ден, всеки ден

EN: I try to move on.
BG: Опитвам се да продължиш.

EN: Whatever it was,
BG: Каквото и да е,

EN: Whatever it was,
BG: Каквото и да е,

EN: There’s nothing now.
BG: Няма нищо сега.

EN: You changed.
BG: Променили сте.

EN: New Age.
BG: Ню Ейдж.

EN: I’m walking away, From everything I had.
BG: Аз съм ходене далеч, от всичко, което имах.

EN: I need a room with new colours.
BG: Имам нужда от една стая с нови цветове.

EN: There was a time,
BG: Имаше време,

EN: When I didn’t mind living the life of others.
BG: Когато аз не ум, живеят живота на другите.

EN: (Refrain) : Are you loving pain, loving the pain?
BG: (Припева): ли нежен болка, нежен болката?

EN: And with everyday, everyday
BG: И с всеки ден, всеки ден

EN: I try to move on.
BG: Опитвам се да продължиш.

EN: Whatever it was,
BG: Каквото и да е,

EN: Whatever it was,
BG: Каквото и да е,

EN: There’s nothing now.
BG: Няма нищо сега.

EN: You changed.
BG: Променили сте.

EN: New Age.
BG: Ню Ейдж.

EN: So much fire that it burned my wings.
BG: Толкова много огън, че го изгори ми крила.

EN: Her heat was amazing.
BG: Нейната топлина е невероятно.

EN: Now I’m dreaming of the simple things.
BG: Сега аз съм сънувам на простите неща.

EN: Old ways, erased.
BG: Старите начини, изтрити.

EN: If love was a word,
BG: Ако любовта е дума,

EN: I don’t understand.
BG: Не разбирам.

EN: The simplest sound,
BG: -Простият звук,

EN: With four letters.
BG: С четири букви.

EN: (Refrain) : Are you loving pain, loving the pain?
BG: (Припева): ли нежен болка, нежен болката?

EN: And with everyday, everyday
BG: И с всеки ден, всеки ден

EN: I try to move on.
BG: Опитвам се да продължиш.

EN: Whatever it was,
BG: Каквото и да е,

EN: Whatever it was,
BG: Каквото и да е,

EN: There’s nothing now.
BG: Няма нищо сега.

EN: You changed.
BG: Променили сте.

EN: New Age.
BG: Ню Ейдж.