Artist: 
Search: 
Mark Ronson - A La Modeliste (feat. Various Artists) lyrics (Bulgarian translation). | Your mama don't ..
, We was there when she took em own 
, It was me sharleen in .. 
, ..Down and...
04:19
video played 260 times
added 6 years ago
Reddit

Mark Ronson - A La Modeliste (feat. Various Artists) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Your mama don't ..
BG: Майка си не...

EN: We was there when she took em own
BG: Ние е там, когато тя взе ЕМ собствени

EN: It was me sharleen in ..
BG: Това ми е sharleen в...

EN: ..Down and stured it up
BG: ..Надолу и stured го

EN: Your amam don't wear no drow
BG: Вашият Мария не носят никакъв drow

EN: We was there when she took em own
BG: Ние е там, когато тя взе ЕМ собствени

EN: It was me sharleen in ..
BG: Това ми е sharleen в...

EN: ...
BG: ...

EN: Combo
BG: Комбо

EN: Put the put the ..
BG: Поставете пут...

EN: Alright here we go
BG: Добре тук ние отивам

EN: Hye
BG: Ху

EN: Your mama don't win no droll
BG: Майка си не спечели не смешен човек

EN: Your mama don't win no droll
BG: Майка си не спечели не смешен човек

EN: Hey we were there wehn she took em own
BG: Ей ние бяхме там, когато тя взе ЕМ собствени

EN: We were there wehn she took em own
BG: Бяхме там, когато тя взе ЕМ собствени

EN: Put the .. Down inside the closet
BG: Поставете... Вътре килера

EN: Trombon shawty take you from the ..
BG: Trombon shawty ви отведе от...

EN: Dont' mama don't win no droll
BG: Dont' мама не спечели не смешен човек

EN: We was there when she took em own
BG: Ние е там, когато тя взе ЕМ собствени

EN: It was me sharleen in ..
BG: Това ми е sharleen в...

EN: ..Down and stured it up
BG: ..Надолу и stured го

EN: See .. Combo
BG: Вижте... Комбо

EN: Ah i coudl tell this is smell of smoke ah
BG: А мога да кажа, това е миризма на дим ах

EN: It was me sharleen the ..
BG: Това ми е sharleen...

EN: ..Found in third it up ah
BG: ..Е установено в трета ах

EN: Uh ah the combo
BG: UH ah комбо

EN: But i could ..And start it up
BG: Но мога да...И я стартирате

EN: Ah combo
BG: Ах комбо

EN: Put put the food down and start it up
BG: Поставете остави храната и я стартирате

EN: More that we got , more tht we ..
BG: Повече, че имаме, повече tht ние...

EN: Made up a .. Put it in the ..
BG: Съставен... Сложете го в...

EN: Uuh more that we are all that we got
BG: Uuh повече, че ние сме всичко, което имаме

EN: Made up a ..
BG: Съставен...

EN: Put it in the .. Oh
BG: Сложете го в... О

EN: Ah ah take you from the ..
BG: Ах ах ви отведе от...

EN: .. Combo ..And start it up
BG: .. Комбо...И я стартирате

EN: The combo, put it, put a .. And start it up
BG: Комбо, го сложи, сложи... И я стартирате

EN: .. Combo
BG: .. Комбо

EN: Put the good fod down and ..
BG: Остави добри ФОД и...

EN: All that we are, all that we got
BG: Всичко, което сме, всичко, което имаме

EN: May ..Put it in the ..
BG: Май...Сложете го в...

EN: All that we are, all that we got
BG: Всичко, което сме, всичко, което имаме

EN: ..
BG: ..