Artist: 
Search: 
Mariya - Завърти Се И Върви lyrics (English translation). | Не се промени, такъв си остана.
, Сега викай ти, но...
03:44
video played 847 times
added 6 years ago
Reddit

Mariya - Завърти Се И Върви (English translation) lyrics

BG: Не се промени, такъв си остана.
EN: Do not change, such a stay.

BG: Сега викай ти, но отговор няма.
EN: Now yell at you, but the answer is no.

BG: Виж ме преживях те, сега съм чисто нова,
EN: See me I experienced, I am now a brand new,

BG: а ти полудаваш и искаш ме отново!
EN: and you poludavaš and you want me again!

BG: Откакто ти си тръгна, животът ми потръгна,
EN: Ever since you walked away, my life go,

BG: празнувам денонощно, не си добре дошъл!
EN: celebrate a day its not welcome!

BG: Излизам всяка вечер, научиха ме вече
EN: I go out every night, learned me already

BG: услуга направи ми, недей да ми звъниш.
EN: service make me thou to my calling.

BG: Завърти се и върви си, нямаш право да си с мен!
EN: Turn around and go away, you have the right to be with me!

BG: Кой ти каза, че ми трябваш, и че си незаменим?
EN: Who told you that my trâbvaš, and that your irreplaceable?

BG: Завърти се и върви си, вън си от сърцето ми!
EN: Turn around and go out of my heart!

BG: Аз такива не допускам да рушат живота ми!
EN: I admit not to ruin my life!

BG: Не ми говори, достатъчно слушах!
EN: I don't speak enough listened!

BG: Сега ти мълчи, и хващай пътя!
EN: Now you silent, and hit the road!

BG: Мина ми от тебе, аз заживях отново,
EN: Mine of thee I zaživâh again,

BG: далече от мене, не идвай тук отново!
EN: away from me, do not come here again!

BG: Откакто ти си тръгна, животът ми потръгна,
EN: Ever since you walked away, my life go,

BG: празнувам денонощно, не си добре дошъл!
EN: celebrate a day its not welcome!

BG: Излизам всяка вечер, научиха ме вече
EN: I go out every night, learned me already

BG: услуга направи ми, недей да ми звъниш.
EN: service make me thou to my calling.

BG: Завърти се и върви си, нямаш право да си с мен!
EN: Spin andgo to your, you have the right to be with me!

BG: Кой ти каза, че ми трябваш, и че си незаменим?
EN: Who told you that my trâbvaš, and that your irreplaceable?

BG: Завърти се и върви си, вън си от сърцето ми!
EN: Turn around and go out of my heart!

BG: Аз такива не допускам да рушат живота ми!
EN: I admit not to ruin my life!