Artist: 
Search: 
Mariya - Завърти Се И Върви lyrics (Chinese translation). | Не се промени, такъв си остана.
, Сега викай ти, но...
03:44
video played 846 times
added 6 years ago
Reddit

Mariya - Завърти Се И Върви (Chinese translation) lyrics

BG: Не се промени, такъв си остана.
ZH: 变化,你被困。

BG: Сега викай ти, но отговор няма.
ZH: 现在大喊,但没有答案。

BG: Виж ме преживях те, сега съм чисто нова,
ZH: 看看我,我是你,现在我是全新的

BG: а ти полудаваш и искаш ме отново!
ZH: 和你 poludavaš 和你想让我再 !

BG: Откакто ти си тръгна, животът ми потръгна,
ZH: 自从你离开,我的生活工作

BG: празнувам денонощно, не си добре дошъл!
ZH: 在庆祝一天 24 小时,不欢迎你。

BG: Излизам всяка вечер, научиха ме вече
ZH: 晚上外出,他们教会了我已经

BG: услуга направи ми, недей да ми звъниш.
ZH: 帮我一个忙,别给我打电话。

BG: Завърти се и върви си, нямаш право да си с мен!
ZH: 数值调节钮,然后回家,你是和我一起 !

BG: Кой ти каза, че ми трябваш, и че си незаменим?
ZH: 谁告诉你我需要你,和那您不可替代?

BG: Завърти се и върви си, вън си от сърцето ми!
ZH: 转身走出我的心 !

BG: Аз такива не допускам да рушат живота ми!
ZH: 我不会承认要毁了我的生命 !

BG: Не ми говори, достатъчно слушах!
ZH: 别跟我,那是足够 !

BG: Сега ти мълчи, и хващай пътя!
ZH: 现在你闭嘴,打这条路 !

BG: Мина ми от тебе, аз заживях отново,
ZH: 它是从你、 我重新开始生活,

BG: далече от мене, не идвай тук отново!
ZH: 离开我,不要再到这里来 !

BG: Откакто ти си тръгна, животът ми потръгна,
ZH: 自从你离开,我的生活工作

BG: празнувам денонощно, не си добре дошъл!
ZH: 在庆祝一天 24 小时,不欢迎你。

BG: Излизам всяка вечер, научиха ме вече
ZH: 晚上外出,他们教会了我已经

BG: услуга направи ми, недей да ми звъниш.
ZH: 帮我一个忙,别给我打电话。

BG: Завърти се и върви си, нямаш право да си с мен!
ZH: 旋转和回家了,跟我在一起 !

BG: Кой ти каза, че ми трябваш, и че си незаменим?
ZH: 谁告诉你我需要你,和那您不可替代?

BG: Завърти се и върви си, вън си от сърцето ми!
ZH: 转身走出我的心 !

BG: Аз такива не допускам да рушат живота ми!
ZH: 我不会承认要毁了我的生命 !